您即將瀏覽限制級內容
請確認您已年滿18歲,才能瀏覽此頁內容
是,我已年滿18歲
返回
How to buy

購買於網站 觀賞於APP:
1.進入Pubu 網站http://m.pubu.com.tw 
2.找尋 電子書及視頻attrart
3.免費註冊後購買
4.結帳
5.可使用LINE Pay,一鍵,信用卡,Paypal支付
6.下載Pubu App(iOS / Andriod)以欣賞您的電子書/視頻
如果您需要任何幫助,請聯繫我們


Buy on mobile site, enjoy on App
1. Visit Pubu multilingual mobile site http://m.pubu.com.tw 
2. Find ebooks/videos  3. Free register before you buy
4. Checkout   5. Pay via LINE Pay,One Click, Credit card, Paypal
6. Download Pubu App( iOS / Andriod )to enjoy your ebooks/videos

ซื้อผ่านเว็บ ดูผ่านAPP:
1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ Pubu http://m.pubu.com.tw 
2. ค้นหาหนังสือหรือวีดีโอที่ต้องการ
3. ทะเบียนสมาชิก​ฟรีเพื่อทำการสั่งซื้อ
4. ชำระเงิน
5. คุณสามารถเลือกชำระเงินผ่านช่องทาง LINE Pay, One Click, บัตรเครดิต, Paypal หรือ Alipayได้
6. ดาวน์โหลด​Pubu App(iOS/Andriod) เพื่อรับชมหนังสือ​อี​บุ๊ค​หรือวีดีโอที่คุณได้ทำการสั่งซื้อ
หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า


ウェブサイトで購入、アプリで鑑賞!
1.Pubuのウェブサイトへhttp://m.pubu.com.tw 
2.電子書籍また動画を検索
3.無料登録後に購入
4.お会計
5.LINE Pay、ワンクリック、クレジットカード、Paypalでの決済は可能。
6.Pubuアプリ(iOS / Andriod)をダウンロードしてあなたの電子書籍/動画を鑑賞


 

ข้อควรคำนึง:

1. ผลิตภัณฑ์ในเวปไซด์ Pubu คิดราคาเป็น  ดอลลาร์ไต้หวัน (NT$)
2.ด้วย【วีดีโอ】สนันสนุนให้เล่นเฉพาะในแอพพลิเคชั่นเท่านั่น. ※ถ้าหากพบปัญหา 
【วีดีโอ】ไม่สามารถเปิดดูได้, โปรดติดต่อ ฝ่ายสนันสนุน Pubu. อีเมลฝ่ายสนันสนุน Pubu : service@pubu.com.tw
3. App มีเวอร์ชั่นภาษาไทย, ให้ท่านซื้อสะดวกสบาย>>

注意事項:

1.このサイトの商品の貨幣はNTWです。
2.アプリは日本語バージョンをサポートします。3.ご利用ください。
3.このスペシャル映像はただアプリで放送します。
※もし映像が放送できないなら、ぜひPubuのカスタマーサポートスタッフに連絡くださいね。

 

 

阿部
More
Elegant Man
 • Elegant Man Vol.06-梁城【ebook】

  R18+ ✔全見/NUDE/เห็นหมด/無修正/Không che 平常斯斯文文的大男孩 私底下會是怎麼樣的呢? 還是學生的梁城 不想只當乖乖牌 首度青澀大挑戰 每個動作還帶有一些羞澀 卻無法平息身體逐漸升高的體溫 漸漸硬挺起來的感覺讓他沉醉其中 喘息的回聲在房間蔓延開來... Usually gentle big boy What would it look like in private? Liang Cheng as a student Don't want to just be good First Youth Challenge Every move comes with some shyness But ca n’t stop the body temperature from rising Gradually getting stronger made him intoxicated A gasping echo spread across the room ... _____________________________________________ 【注意事項】: 1. 本商品可能涉及成人或爭議性議題,甚至讓某些團體感到冒犯,未滿18歲請勿觀賞及購買。 2. 圖片皆已加上隱形追蹤浮水印,請尊重出版者創作,禁止截圖與違法散播,情節嚴重者將報警處理。 3. 若商品含有影片,影片僅支援APP播放。 如遇到影片無法開啟的狀況,請洽Pubu電子書城客服: service@pubu.com.tw [Notes]: 1. This product may involve adult content or controversial issues, and may offend someone. Please do not watch and purchase this item if you are under the age of 18. 2. Images have been added with invisible tracking watermarks, please respect the publisher's creation, prohibit screenshots and illegal distribution, . Failure to comply with the terms of this warning may expose you to legal action for copyright infringement. 3. if there are any videos including, it has been customized to play via Pubu application only. If customer encounter any problem, please contact customer service team by email to service@pubu.com.tw 【注意事項】: 1.この商品はヌードや成人向けの性的なコンテンツを含まれているおり、更に特定の集団に不快感を与えるや争議が起こる可能性があります、18歳未満の方への販売、映示を禁じます。 2. 全ての画像は追跡できる電子透かしを付いています、知的財産権を侵害、または侵害する恐れのある行為が発見したら、経緯が重大である場合は、法的措置を含めた対応をとりますので、ご注意ください。 3. 商品が動画を含まれていましたら、動画はアプリだけで放送できます。 動画が放送できない場合、Pubuのカスタマーサポートスタッフに連絡ください:service@pubu.com.tw 【หมายเหตุ】: 1. ภาพและเนื้อหาในเล่มไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อาจมีเนื้อหาภาพที่ไม่เหมาะสม หรือมีเนื้อหาที่เป็นประเด็นถกเถียงทางสังคม อาจสร้างความไม่ชอบใจให้คนบางกลุ่ม 2. ภาพเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกใส่ลายน้ำไว้เพื่อติดตาม โปรดให้เกียรติแก่ผู้สร้างผลงาน ห้ามดาวน์โหลด ทำซ้ำ แจกจ่ายหรือหาประโยชน์จากผลงานโดยมิได้รับอนุญาติ มิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายสูงสุด 3. หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีวีดีโอ วีดีโอถูกออกแบบมาให้เล่นบนแอพพลิเคชั่น Pubuเป็นพิเศษ ถ้าหากพบปัญหาไม่สามารถเปิดดูวีดีโอได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าPubu ที่อีเมล์: service@pubu.com.tw 【Chú ý】: 1. Sản phẩm có liên quan đến 18+ hoặc những vấn đề mang tính tranh luận, thậm chí có thể khiến một số đoàn thể cảm thấy bị xúc phạm. Xin đừng xem và mua khi chưa đủ 18 tuổi. 2. Hình ảnh đều đã được in watermark, xin hãy tôn trọng tác phẩm của nhà xuất bản, nghiêm cấm chụp lại màn hình và phát tán phi pháp, đối với những tình tiết nghiêm trọng, sẽ bị xử lý theo pháp luật. 3. Nếu sản phẩm bao gồm cả video, video chỉ dùng được trong APP. Nếu gặp tình trạng không mở được video, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Pubu theo địa chỉ hòm thư: service@pubu.com.tw
  More
  Less

  NT$359

  Buy Now
  R18+ ✔全見/NUDE/เห็นหมด/無修正/Không che 平常斯斯文文的大男孩 私底下會是怎麼樣的呢? 還是學生的梁城 不想只當乖乖牌 首度青澀大挑戰 每個動作還帶有一些羞澀 卻無法平息身體逐漸升高的體溫 漸漸硬挺起來的感覺讓他沉醉其中 喘息的回聲在房間蔓延開來... Usually gentle big boy What would it look like in private? Liang Cheng as a student Don't want to just be good First Youth Challenge Every move comes with some shyness But ca n’t stop the body temperature from rising Gradually getting stronger made him intoxicated A gasping echo spread across the room ... _____________________________________________ 【注意事項】: 1. 本商品可能涉及成人或爭議性議題,甚至讓某些團體感到冒犯,未滿18歲請勿觀賞及購買。 2. 圖片皆已加上隱形追蹤浮水印,請尊重出版者創作,禁止截圖與違法散播,情節嚴重者將報警處理。 3. 若商品含有影片,影片僅支援APP播放。 如遇到影片無法開啟的狀況,請洽Pubu電子書城客服: service@pubu.com.tw [Notes]: 1. This product may involve adult content or controversial issues, and may offend someone. Please do not watch and purchase this item if you are under the age of 18. 2. Images have been added with invisible tracking watermarks, please respect the publisher's creation, prohibit screenshots and illegal distribution, . Failure to comply with the terms of this warning may expose you to legal action for copyright infringement. 3. if there are any videos including, it has been customized to play via Pubu application only. If customer encounter any problem, please contact customer service team by email to service@pubu.com.tw 【注意事項】: 1.この商品はヌードや成人向けの性的なコンテンツを含まれているおり、更に特定の集団に不快感を与えるや争議が起こる可能性があります、18歳未満の方への販売、映示を禁じます。 2. 全ての画像は追跡できる電子透かしを付いています、知的財産権を侵害、または侵害する恐れのある行為が発見したら、経緯が重大である場合は、法的措置を含めた対応をとりますので、ご注意ください。 3. 商品が動画を含まれていましたら、動画はアプリだけで放送できます。 動画が放送できない場合、Pubuのカスタマーサポートスタッフに連絡ください:service@pubu.com.tw 【หมายเหตุ】: 1. ภาพและเนื้อหาในเล่มไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อาจมีเนื้อหาภาพที่ไม่เหมาะสม หรือมีเนื้อหาที่เป็นประเด็นถกเถียงทางสังคม อาจสร้างความไม่ชอบใจให้คนบางกลุ่ม 2. ภาพเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกใส่ลายน้ำไว้เพื่อติดตาม โปรดให้เกียรติแก่ผู้สร้างผลงาน ห้ามดาวน์โหลด ทำซ้ำ แจกจ่ายหรือหาประโยชน์จากผลงานโดยมิได้รับอนุญาติ มิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายสูงสุด 3. หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีวีดีโอ วีดีโอถูกออกแบบมาให้เล่นบนแอพพลิเคชั่น Pubuเป็นพิเศษ ถ้าหากพบปัญหาไม่สามารถเปิดดูวีดีโอได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าPubu ที่อีเมล์: service@pubu.com.tw 【Chú ý】: 1. Sản phẩm có liên quan đến 18+ hoặc những vấn đề mang tính tranh luận, thậm chí có thể khiến một số đoàn thể cảm thấy bị xúc phạm. Xin đừng xem và mua khi chưa đủ 18 tuổi. 2. Hình ảnh đều đã được in watermark, xin hãy tôn trọng tác phẩm của nhà xuất bản, nghiêm cấm chụp lại màn hình và phát tán phi pháp, đối với những tình tiết nghiêm trọng, sẽ bị xử lý theo pháp luật. 3. Nếu sản phẩm bao gồm cả video, video chỉ dùng được trong APP. Nếu gặp tình trạng không mở được video, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Pubu theo địa chỉ hòm thư: service@pubu.com.tw
  More
  Less
More
ZINC
 • Zinc Vol.4-Macau boy (ebook+video)

  ✔噴發版/CUM/น้ำแตก/射精 /Xuất tinh ✔全見/NUDE/เห็นหมด/無修正/Không che 捕捉Macau boy不經意流露出的迷人瞬間,男人不只在工作時才迷人,工作之餘的每一個眼神或動作都令人心動 深夜裡獨處時光,退去衣服顯現出厚實的肌肉曲線,自我探索,激起慾望的臨界點...一觸即發!!! Capturing the fascinating moment that the Macau boy inadvertently showed, men are not only glamorous at work... Undressing in the middle of the night alone, revealing muscle curves, self-exploration, and stimulating the critical point of craving...could happen at any moment! ! ! _______________________________________________ 【注意事項】: 1. 本商品可能涉及成人或爭議性議題,甚至讓某些團體感到冒犯,未滿18歲請勿觀賞及購買。 2. 圖片皆已加上隱形追蹤浮水印,請尊重出版者創作,禁止截圖與違法散播,情節嚴重者將報警處理。 3. 若商品含有影片,影片僅支援APP播放。 如遇到影片無法開啟的狀況,請洽Pubu電子書城客服: service@pubu.com.tw [Notes]: 1. This product may involve adult content or controversial issues, and may offend someone. Please do not watch and purchase this item if you are under the age of 18. 2. Images have been added with invisible tracking watermarks, please respect the publisher's creation, prohibit screenshots and illegal distribution, . Failure to comply with the terms of this warning may expose you to legal action for copyright infringement. 3. if there are any videos including, it has been customized to play via Pubu application only. If customer encounter any problem, please contact customer service team by email to service@pubu.com.tw 【注意事項】: 1.この商品はヌードや成人向けの性的なコンテンツを含まれているおり、更に特定の集団に不快感を与えるや争議が起こる可能性があります、18歳未満の方への販売、映示を禁じます。 2. 全ての画像は追跡できる電子透かしを付いています、知的財産権を侵害、または侵害する恐れのある行為が発見したら、経緯が重大である場合は、法的措置を含めた対応をとりますので、ご注意ください。 3. 商品が動画を含まれていましたら、動画はアプリだけで放送できます。 動画が放送できない場合、Pubuのカスタマーサポートスタッフに連絡ください:service@pubu.com.tw 【หมายเหตุ】: 1. ภาพและเนื้อหาในเล่มไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อาจมีเนื้อหาภาพที่ไม่เหมาะสม หรือมีเนื้อหาที่เป็นประเด็นถกเถียงทางสังคม อาจสร้างความไม่ชอบใจให้คนบางกลุ่ม 2. ภาพเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกใส่ลายน้ำไว้เพื่อติดตาม โปรดให้เกียรติแก่ผู้สร้างผลงาน ห้ามดาวน์โหลด ทำซ้ำ แจกจ่ายหรือหาประโยชน์จากผลงานโดยมิได้รับอนุญาติ มิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายสูงสุด 3. หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีวีดีโอ วีดีโอถูกออกแบบมาให้เล่นบนแอพพลิเคชั่น Pubuเป็นพิเศษ ถ้าหากพบปัญหาไม่สามารถเปิดดูวีดีโอได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าPubu ที่อีเมล์: service@pubu.com.tw 【Chú ý】: 1. Sản phẩm có liên quan đến 18+ hoặc những vấn đề mang tính tranh luận, thậm chí có thể khiến một số đoàn thể cảm thấy bị xúc phạm. Xin đừng xem và mua khi chưa đủ 18 tuổi. 2. Hình ảnh đều đã được in watermark, xin hãy tôn trọng tác phẩm của nhà xuất bản, nghiêm cấm chụp lại màn hình và phát tán phi pháp, đối với những tình tiết nghiêm trọng, sẽ bị xử lý theo pháp luật. 3. Nếu sản phẩm bao gồm cả video, video chỉ dùng được trong APP. Nếu gặp tình trạng không mở được video, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Pubu theo địa chỉ hòm thư: service@pubu.com.tw
  More
  Less

  NT$849

  NT$764

  Buy Now
  ✔噴發版/CUM/น้ำแตก/射精 /Xuất tinh ✔全見/NUDE/เห็นหมด/無修正/Không che 捕捉Macau boy不經意流露出的迷人瞬間,男人不只在工作時才迷人,工作之餘的每一個眼神或動作都令人心動 深夜裡獨處時光,退去衣服顯現出厚實的肌肉曲線,自我探索,激起慾望的臨界點...一觸即發!!! Capturing the fascinating moment that the Macau boy inadvertently showed, men are not only glamorous at work... Undressing in the middle of the night alone, revealing muscle curves, self-exploration, and stimulating the critical point of craving...could happen at any moment! ! ! _______________________________________________ 【注意事項】: 1. 本商品可能涉及成人或爭議性議題,甚至讓某些團體感到冒犯,未滿18歲請勿觀賞及購買。 2. 圖片皆已加上隱形追蹤浮水印,請尊重出版者創作,禁止截圖與違法散播,情節嚴重者將報警處理。 3. 若商品含有影片,影片僅支援APP播放。 如遇到影片無法開啟的狀況,請洽Pubu電子書城客服: service@pubu.com.tw [Notes]: 1. This product may involve adult content or controversial issues, and may offend someone. Please do not watch and purchase this item if you are under the age of 18. 2. Images have been added with invisible tracking watermarks, please respect the publisher's creation, prohibit screenshots and illegal distribution, . Failure to comply with the terms of this warning may expose you to legal action for copyright infringement. 3. if there are any videos including, it has been customized to play via Pubu application only. If customer encounter any problem, please contact customer service team by email to service@pubu.com.tw 【注意事項】: 1.この商品はヌードや成人向けの性的なコンテンツを含まれているおり、更に特定の集団に不快感を与えるや争議が起こる可能性があります、18歳未満の方への販売、映示を禁じます。 2. 全ての画像は追跡できる電子透かしを付いています、知的財産権を侵害、または侵害する恐れのある行為が発見したら、経緯が重大である場合は、法的措置を含めた対応をとりますので、ご注意ください。 3. 商品が動画を含まれていましたら、動画はアプリだけで放送できます。 動画が放送できない場合、Pubuのカスタマーサポートスタッフに連絡ください:service@pubu.com.tw 【หมายเหตุ】: 1. ภาพและเนื้อหาในเล่มไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อาจมีเนื้อหาภาพที่ไม่เหมาะสม หรือมีเนื้อหาที่เป็นประเด็นถกเถียงทางสังคม อาจสร้างความไม่ชอบใจให้คนบางกลุ่ม 2. ภาพเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกใส่ลายน้ำไว้เพื่อติดตาม โปรดให้เกียรติแก่ผู้สร้างผลงาน ห้ามดาวน์โหลด ทำซ้ำ แจกจ่ายหรือหาประโยชน์จากผลงานโดยมิได้รับอนุญาติ มิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายสูงสุด 3. หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีวีดีโอ วีดีโอถูกออกแบบมาให้เล่นบนแอพพลิเคชั่น Pubuเป็นพิเศษ ถ้าหากพบปัญหาไม่สามารถเปิดดูวีดีโอได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าPubu ที่อีเมล์: service@pubu.com.tw 【Chú ý】: 1. Sản phẩm có liên quan đến 18+ hoặc những vấn đề mang tính tranh luận, thậm chí có thể khiến một số đoàn thể cảm thấy bị xúc phạm. Xin đừng xem và mua khi chưa đủ 18 tuổi. 2. Hình ảnh đều đã được in watermark, xin hãy tôn trọng tác phẩm của nhà xuất bản, nghiêm cấm chụp lại màn hình và phát tán phi pháp, đối với những tình tiết nghiêm trọng, sẽ bị xử lý theo pháp luật. 3. Nếu sản phẩm bao gồm cả video, video chỉ dùng được trong APP. Nếu gặp tình trạng không mở được video, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Pubu theo địa chỉ hòm thư: service@pubu.com.tw
  More
  Less
More
李智凱
More
黃偉凱
 • 1 ebook+1 video(nude/cum)

  BLUEMEN 藍男色 NO.131【ebook+sexy video...

  ✔全見/NUDE/เห็นหมด/無修正 ✔噴發版/CUM/น้ำแตก/射精 ✔特惠/Special offer/ข้อเสนอพิเศษ /特別セール 一眼動心的兩人,在泳池邊甜蜜深吻, 徹底征服了偉凱的心, 讓他徹底淪陷,椅子上、浴池間、床上, 都有他們彼此撫摸的痕跡, 身體的熱度也漸漸的上升, 這樣的氣質男開始露出得意神情,惡魔般的勾人笑容, 也讓他想佔有偉凱的慾望越來越深, 兩人各有的小心機,也越來越控制不住那即將噴發的瞬間... 在這特別的日子留下比赤裸更深刻的記憶,你心動了嗎?? 立即加入@LINE好友 LINE搜尋 @gdk5057t 各種男模最新動態立即擁有! 影片僅支援APP播放。 ※如遇到【影片】無法開啟的狀況,請洽Pubu電子書城客服。 Pubu電子書城客服信箱:service@pubu.com.tw This video can only be played via our App. ※If you have any problems watching our video, please contact customer service. このスペシャル映像はただアプリで放送します。※もし映像が放送できないなら、ぜひPubuのカスタマーサポートスタッフに連絡くださいね。 ด้วย【วีดีโอ】สนันสนุนให้เล่นเฉพาะในแอพพลิเคชั่นเท่านั่น. ※ถ้าหากพบปัญหา 【วีดีโอ】ไม่สามารถเปิดดูได้, โปรดติดต่อ ฝ่ายสนันสนุน Pubu. อีเมลฝ่ายสนันสนุน Pubu : service@pubu.com.tw
  More
  Less

  NT$849

  NT$764

  Buy Now
  ✔全見/NUDE/เห็นหมด/無修正 ✔噴發版/CUM/น้ำแตก/射精 ✔特惠/Special offer/ข้อเสนอพิเศษ /特別セール 一眼動心的兩人,在泳池邊甜蜜深吻, 徹底征服了偉凱的心, 讓他徹底淪陷,椅子上、浴池間、床上, 都有他們彼此撫摸的痕跡, 身體的熱度也漸漸的上升, 這樣的氣質男開始露出得意神情,惡魔般的勾人笑容, 也讓他想佔有偉凱的慾望越來越深, 兩人各有的小心機,也越來越控制不住那即將噴發的瞬間... 在這特別的日子留下比赤裸更深刻的記憶,你心動了嗎?? 立即加入@LINE好友 LINE搜尋 @gdk5057t 各種男模最新動態立即擁有! 影片僅支援APP播放。 ※如遇到【影片】無法開啟的狀況,請洽Pubu電子書城客服。 Pubu電子書城客服信箱:service@pubu.com.tw This video can only be played via our App. ※If you have any problems watching our video, please contact customer service. このスペシャル映像はただアプリで放送します。※もし映像が放送できないなら、ぜひPubuのカスタマーサポートスタッフに連絡くださいね。 ด้วย【วีดีโอ】สนันสนุนให้เล่นเฉพาะในแอพพลิเคชั่นเท่านั่น. ※ถ้าหากพบปัญหา 【วีดีโอ】ไม่สามารถเปิดดูได้, โปรดติดต่อ ฝ่ายสนันสนุน Pubu. อีเมลฝ่ายสนันสนุน Pubu : service@pubu.com.tw
  More
  Less
More
允碩
 • 1 ebook

  BLUEMEN06/sexy 全新體育男神允碩寫真書 【...

  自從我們幫允碩出版實體書之後,有太多的朋友抗議他們所在地區無法購買實體寫真集,我們與允碩終於協商成功出版電子版本,也很感謝允碩小粉們預購100份允碩實體毛巾,我們也特別將賣場開啟,現實一周特賣允碩毛巾商品喔! 最近有部偶像劇在允碩母校拍攝,允碩順利的當上小小配角,允碩說他演技太矬,還是不要問哪一部偶像劇好了! (畢竟也還是小小配角呀!) 從運動男孩漸漸成長的體育小男神, 會如何性感詮釋他的第一本寫真呢? ※この商品は電子書籍(一冊)です。 大人になったboy、初めての写真チャレンジ! BLUEMEN06 - ฉบับเห็นหมดไม่เซ็นเซอร์ - แสงอาทิตย์ส่องมายังหุ่นฟิตๆกล้ามแน่นๆ นายแบบผิวแทนเข้มมีเสน่ห์ น่ากินสุดๆ สะท้อนกับแสงอาทิตย์แล้วออร่าพุ่งมาก - ซื้อภายในแอปพลิเคชั่นและเซิดหาชื่อหนังสือ ดาวโหลด Pubu ตอนนี้เลยที่ iOS:https://itunes.apple.com/tw/app/id475671800 Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nuazure.bookbuffet
  More
  Less

  NT$250

  Buy Now
  自從我們幫允碩出版實體書之後,有太多的朋友抗議他們所在地區無法購買實體寫真集,我們與允碩終於協商成功出版電子版本,也很感謝允碩小粉們預購100份允碩實體毛巾,我們也特別將賣場開啟,現實一周特賣允碩毛巾商品喔! 最近有部偶像劇在允碩母校拍攝,允碩順利的當上小小配角,允碩說他演技太矬,還是不要問哪一部偶像劇好了! (畢竟也還是小小配角呀!) 從運動男孩漸漸成長的體育小男神, 會如何性感詮釋他的第一本寫真呢? ※この商品は電子書籍(一冊)です。 大人になったboy、初めての写真チャレンジ! BLUEMEN06 - ฉบับเห็นหมดไม่เซ็นเซอร์ - แสงอาทิตย์ส่องมายังหุ่นฟิตๆกล้ามแน่นๆ นายแบบผิวแทนเข้มมีเสน่ห์ น่ากินสุดๆ สะท้อนกับแสงอาทิตย์แล้วออร่าพุ่งมาก - ซื้อภายในแอปพลิเคชั่นและเซิดหาชื่อหนังสือ ดาวโหลด Pubu ตอนนี้เลยที่ iOS:https://itunes.apple.com/tw/app/id475671800 Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nuazure.bookbuffet
  More
  Less
神崎雅