110006,106246

Wacana Warisan, Pelancongan Dan Seni Dalam Kearifan Tempatan

Wacana Warisan, Pelancongan Dan Seni Dalam Kearifan Tempatan

您的評分:


出版日期:2015/01/01
出版:Penerbit USM
作者:Nazarudin Zainun
語言:Bahasa Melayu(馬來文)
頁數:167
ID:110006
產品類型:電子書
檔案格式:EPUB(適合手機)
下載選項:Adobe DRM

結帳再折 NT$ 51
Pubu安心閱讀

)檢舉
免費試閱
嵌入閱讀器至您的網頁

內容簡介

Buku ini mengandungi 14 makalah yang dibahagikan ke dalam tiga bahagian seperti tercermin dalam judulnya. Bahagian I di bawah tema Warisan mengandungi lima makalah dan mengetengahkan tema warisan. Membahas tentang migrasi orang Melayu ke Australia berdasarkan kearifan bangsanya, identiti sosial dan kuasa dalam sistem politik Melayu; resolusi berasaskan cara lama dalam Sumpahan Pocong, disintegrasi Melayu dan perlindungan belantara dalam kearifan bangsa di rantau ini. Dalam bahagian II di bawah tema Pelancongan juga terdapat lima makalah. Menongkah sebagai produk budaya untuk pelancongan, kempen kepentingan warisan dalam pelancongan, ekopelancongan di Kuala Sepetang, warisan beca dalam pelancongan dan potensi Muar sebagai destinasi pelancongan. Bahagian terakhir, iaitu bahagian III di bawah tema Seni memuatkan empat makalah yang mengandungi perkampungan kraftangan di Kelantan, seni pertukangan Cina dalam reka bentuk masjid di Melaka, rumah tradisional Negeri Sembilan dan adaptasi seni bina dalam pentadbiran Turki Utmaniyyah sorotan terhadap kearifan tempatan. Kesemuanya ini ialah hasil penyelidikan para akademik dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan ilmu kearifan tempatan di rantau ini. Jadi secara keseluruhannya tidak kira dalam bidang apa sekalipun, kesemuanya ada hubung kait dengan kearifan tempatan. Hal ini tentunya melambangkan sumbangan ilmu masyarakat lampau di rantau ini telah berkembang dalam hampir kesemua bidang ilmu. Terdapat banyak manfaat yang boleh diperoleh daripada buku ini.

留言Facebook 留言

問問題