109945,106189

Rekayasa Kearifan Tempatan dalam Sastera Melayu

Rekayasa Kearifan Tempatan dalam Sastera Melayu

您的評分:


出版日期:2014/01/01
出版:Penerbit USM
作者:Rahimah A. Hamid, Saad Othman & Ahmand Moghni Salbani
語言:Bahasa Melayu(馬來文)
頁數:153
產品類型:電子書
檔案格式:EPUB(適合手機)

)檢舉
免費試閱
嵌入閱讀器至您的網頁

內容簡介

"Buku ini mengandungi 14 bab yang dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian
I yang mengandungi tujuh bab dikhususkan kepada penulisan kesusasteraan
tradisional, manakala Bahagian II yang mengandungi enam bab difokuskan pada
penulisan kesusasteraan moden. Perbincangan dalam kedua-dua bahagian ini
mencakupi alam kesusasteraan yang luas di Malaysia dan Indonesia, meliputi
pelbagai genre kesusasteraan seperti cerita lisan, hikayat, pantun, syair, cerpen,
novel, drama dan karya kembara. "

留言Facebook 留言