174145,158897

Model-Model Pentaksiran Dalam Pendidikan Jasmani

Model-Model Pentaksiran Dalam Pendidikan Jasmani

您的評分:


出版日期:2014/02/06
出版:Penerbit UPSI
作者:Julismah Jani Norkhalid Salimin, Mohd Izwan Shahril, Syed Kamaruzaman Syed Ali
語言:Bahasa Melayu(馬來文)
頁數:306
ID:174145
產品類型:電子書
檔案格式:PDF(適合平板) / EPUB(適合手機)
下載選項:Adobe DRM

結帳再折 NT$ 32 4
Pubu哞福利

)檢舉
免費試閱
嵌入閱讀器至您的網頁

內容簡介

Buku ini mengandungi lima bab iaitu Penilaian dan Pentaksiran, Model Jay dalam Pendidikan Jasmani, Pentaksiran Komprehensif Berdasarkan Model K, Penyeliaan Stor Sukan Berdasarkan Model IMPAK dan Model CIPP dalam Pendidikan Jasmani. Lima objektif utama buku ini adalah (1) membincangkan penilaian dan pentaksiran dalam konteks mata pelajaran Pendidikan Jasmani, (2) memperkenalkan Model JAY sebagai satu instrumen pentaksiran dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani, (3) memperkenalkan Pentaksiran Komprehensif berdasarkan Model K sebagai satu instrumen pentaksiran dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani, (4) memperkenalkan Model IMPAK sebagai satu instrumen penyeliaan stor sukan dan (5) memperkenalkan Model CIPP sebagai satu indtrumen penilaian pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Amalan pentaksiran mata pelajaran Pendidikan Jasmani masa kini memerlukan satu transformasi selaras dengan fokus utama dalam pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM), Kementerian Pendidikan Malaysia. Keperluan mengaplikasikan model-model pentaksiran yang terkandung dalam buku ini diharap dapat memacu kehendak dan aspirasi transformasi kurikulum yang sedang dilaksanakan ketika ini.

留言Facebook 留言

問問題