109670,105923

Jalan ke Taman: Esei-esei Penghargaan untuk Profesor Ali Ahmad

Jalan ke Taman: Esei-esei Penghargaan untuk Profesor Ali Ahmad

您的評分:


出版日期:2013/01/01
出版:Penerbit USM
作者:Jelani Harun
語言:Bahasa Melayu(馬來文)
頁數:120
產品類型:電子書
檔案格式:EPUB(適合手機)

零售

)檢舉
免費試閱
嵌入閱讀器至您的網頁

內容簡介

Penerbitan buku Jalan ke Taman: Esei-esei Penghargaan untuk Profesor Ali Ahmad ini adalah suatu penghargaan khusus para sarjana terhadap Profesor Ali Ahmad yang telah banyak menabur jasa dan sumbangan berharga kepada sejarah perkembangan kesusasteraan tanah air. Isi kandungan buku menyentuh kepelbagaian tema dan bahan perbincangan yang suatu waktu dahulu pernah menjadi tumpuan penelitian Profesor Ali Ahmad, sama ada dalam konteks kajian kesusasteraan tradisional mahupun moden. Dalam kepelbagaian tema dan bahan perbincangan tersebut terangkum suatu kesatuan pendapat yang melihat kepentingan dan kerelevanan ilmu kesusasteraan sebagai wadah pemikiran dan pengukuhan tamadun hidup bangsa. Isu-isu dan perbincangan yang diutarakan dalam buku ini diharap dapat membangkitkan semula ingatan Profesor Ali Ahmad terhadap dunia kesarjanaan dan kesusasteraan yang pernah menjadi begitu sebati dengan kehidupannya. Beliau seorang tokoh yang telah meninggalkan pengaruh kepada pengajian kesusasteraan Melayu yang terus kukuh berperanan dalam proses pembangunan negara hari ini. Daripada tradisi hikayat dan sejarah, Profesor Ali Ahmad akhirnya menemukan tasawur Islam untuk arah masa depan kesusasteraan Melayu. Dalam harapan yang lebih luas, topik-topik perbincangan dalam buku ini diharap dapat membuka minda para pembaca secara keseluruhannya tentang kewujudan kesusasteraan Melayu yang semakin menuju ke tahap kematangan dan kemantapannya.

留言Facebook 留言