109669,105922

Isu Dwikerakyatan dalam Pembentukan Kewarganegaraan Malaysia, 1900-1965

Isu Dwikerakyatan dalam Pembentukan Kewarganegaraan Malaysia, 1900-1965

您的評分:


出版日期:2017/11/01
出版:Penerbit USM
作者:Low Choo Chin
語言:Bahasa Melayu(馬來文)
頁數:197
ID:109669
產品類型:電子書
檔案格式:EPUB(適合手機)

現折 NT$ 207
閱讀閱省狂歡69折

)檢舉
免費試閱
嵌入閱讀器至您的網頁

內容簡介

Buku ini membincangkan kemelut isu kewarganegaraan Malaysia. Kandungan utama buku ini adalah berkaitan evolusi dasar dwikerakyatan. Ia menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan mengubah polisi dwikerakyatan kepada polisi satu kerakyatan menjelang kemerdekaan. Dasar tidak mengiktiraf dwikerakyatan masih kekal sehingga hari ini. Parti Perikatan berpegang kepada dasar satu kerakyatan manakala kerajaan kolonial British mengamalkan polisi dwikerakyatan yang liberal. Bagaimanakah kedua-dua pihak tersebut mencapai kompromi semasa rundingan kemerdekaan? Tinjauan karya tertumpu kepada Malaysia, tetapi ia turut membincangkan isu kerakyatan negara lain yang berperanan mempengaruhi arah perkembangan kerakyatan Malaysia. Penulis ingin mengetengahkan satu isu pokok – dalam konteks Malaysia, istilah kewarganegaraan dan kerakyatan mempunyai implikasi politik yang berbeza (sebelum tahun 1965). Kemelut kewarganegaraan yang dihadapi oleh perangka perlembagaan adalah berkait rapat dengan pengunaan istilah-istilah tersebut. Perbincangan buku ini adalah berdasarkan dokumen sejarah yang kukuh. Buku ini sesuai dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi kajian sejarah, politik, pentadbiran awam dan undang-undang di institusi pengajian tinggi.

留言Facebook 留言

問問題