109593,105848

Antologi Esei Komunikasi: Teori, Isu dan Amalan

Antologi Esei Komunikasi: Teori, Isu dan Amalan

您的評分:


出版日期:2015/01/01
出版:Penerbit USM
作者:Azman Azwan Azmawati, Mahyuddin Ahmad, Mustafa Kamal Anuar, Wang Lay Kim
語言:Bahasa Melayu(馬來文)
頁數:188
ID:109593
產品類型:電子書
檔案格式:EPUB(適合手機)

現折 NT$ 136
閱讀閱省狂歡69折

)檢舉
免費試閱
嵌入閱讀器至您的網頁

內容簡介

"Antologi Esei Komunikasi: Teori, Isu dan Amalan adalah kompilasi artikel yang membincangkan teori dan isu-isu serta amalan komunikasi dalam konteks Malaysia sebagai kajian kes, malah mengaplikasikan kepelbagaian perspektif dalam topik perbincangan. Secara spesifik, buku ini diterbitkan supaya boleh digunakan sebagai bahan bacaan asas dan rujukan untuk penuntut dan penyelidik dalam bidang media dan komunikasi serta bidang yang berkaitan dengannya. Secara am, ia bertujuan menyediakan bahan bacaan kepada masyarakat awam yang berminat dalam bidang komunikasi dan media untuk mendapatkan maklumat, pengetahuan dan kesedaran teoretis yang menghubungkaitkan komunikasi, media dan masyarakat.

Buku ini membincangkan kepelbagaian perspektif dan teori yang wujud dalam bidang komunikasi dengan memberikan tinjauan menyeluruh terhadap kumpulan teori yang dihujahkan selama ini sebagai teori komunikasi. Artikel dalam buku ini juga menekankan kewujudan perspektif dan teori yang berbeza berasaskan kepada ideologi dan falsafah yang tertentu, manakala isu-isu tentang komunikasi dan media yang penting telah dikupas dengan teliti. Amalan yang melingkungi bidang-bidang komunikasi dan media juga dikupas bagi menterjemahkan teori ke dalam bentuk praktis serta amalan.

"

留言Facebook 留言

問問題