您即將瀏覽限制級內容
請確認您已年滿18歲,才能瀏覽此頁內容
是,我已年滿18歲
返回
How to Buy

How to Buy Products >>

วิธีซื้อสินค้า>>

1. Downlaod Pubu eBook App

2. Buy eBooks on App

3. Enjoy your reading

 How to switch Pubu App in Thai on your iPhone?>>

•วิธีเปลี่ยนภาษาในแอปพลิเคชั่น >>

1. Re-download Pubu app via App store to latest version

2. Confirm your phone is in the selected language of Thai

3. Launch the app

如何購買>>

Buy Now>>

Big Combo
 • BE A MODEL 6-10 合集 (5 BOOKs 1 VIDEO)

  X18+ ✔全見/NUDE/เห็นหมด/無修正/Không che ✔噴發版/CUM/น้ำแตก/射精 /Xuất tinh BE A MODEL 06 4位內褲男模+3位屌模精選特輯 BE A MODEL 07 面具男的絢爛荒淫 BE A MODEL 08 3位內褲男模+17CM大屌男模 BE A MODEL 09 男孩公寓系列之一 CAM4 男孩寫真 BE A MODEL 09 男孩公寓CAM4男孩【獨家影音】 BE A MODEL 10 健身教練 ED 合計六部 _______________________________________________ 【注意事項】: 1. 本商品可能涉及成人或爭議性議題,甚至讓某些團體感到冒犯,未滿18歲請勿觀賞及購買。 2. 圖片皆已加上隱形追蹤浮水印,請尊重出版者創作,禁止截圖與違法散播,情節嚴重者將報警處理。 3. 若商品含有影片,影片僅支援APP播放。 如遇到影片無法開啟的狀況,請洽Pubu電子書城客服: service@pubu.com.tw [Notes]: 1. This product may involve adult content or controversial issues, and may offend someone. Please do not watch and purchase this item if you are under the age of 18. 2. Images have been added with invisible tracking watermarks, please respect the publisher's creation, prohibit screenshots and illegal distribution, . Failure to comply with the terms of this warning may expose you to legal action for copyright infringement. 3. if there are any videos including, it has been customized to play via Pubu application only. If customer encounter any problem, please contact customer service team by email to service@pubu.com.tw 【注意事項】: 1.この商品はヌードや成人向けの性的なコンテンツを含まれているおり、更に特定の集団に不快感を与えるや争議が起こる可能性があります、18歳未満の方への販売、映示を禁じます。 2. 全ての画像は追跡できる電子透かしを付いています、知的財産権を侵害、または侵害する恐れのある行為が発見したら、経緯が重大である場合は、法的措置を含めた対応をとりますので、ご注意ください。 3. 商品が動画を含まれていましたら、動画はアプリだけで放送できます。 動画が放送できない場合、Pubuのカスタマーサポートスタッフに連絡ください:service@pubu.com.tw 【หมายเหตุ】: 1. ภาพและเนื้อหาในเล่มไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อาจมีเนื้อหาภาพที่ไม่เหมาะสม หรือมีเนื้อหาที่เป็นประเด็นถกเถียงทางสังคม อาจสร้างความไม่ชอบใจให้คนบางกลุ่ม 2. ภาพเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกใส่ลายน้ำไว้เพื่อติดตาม โปรดให้เกียรติแก่ผู้สร้างผลงาน ห้ามดาวน์โหลด ทำซ้ำ แจกจ่ายหรือหาประโยชน์จากผลงานโดยมิได้รับอนุญาติ มิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายสูงสุด 3. หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีวีดีโอ วีดีโอถูกออกแบบมาให้เล่นบนแอพพลิเคชั่น Pubuเป็นพิเศษ ถ้าหากพบปัญหาไม่สามารถเปิดดูวีดีโอได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าPubu ที่อีเมล์: service@pubu.com.tw 【Chú ý】: 1. Sản phẩm có liên quan đến 18+ hoặc những vấn đề mang tính tranh luận, thậm chí có thể khiến một số đoàn thể cảm thấy bị xúc phạm. Xin đừng xem và mua khi chưa đủ 18 tuổi. 2. Hình ảnh đều đã được in watermark, xin hãy tôn trọng tác phẩm của nhà xuất bản, nghiêm cấm chụp lại màn hình và phát tán phi pháp, đối với những tình tiết nghiêm trọng, sẽ bị xử lý theo pháp luật. 3. Nếu sản phẩm bao gồm cả video, video chỉ dùng được trong APP. Nếu gặp tình trạng không mở được video, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Pubu theo địa chỉ hòm thư: service@pubu.com.tw
  More
  Less

  NT$799

  Buy Now
  X18+ ✔全見/NUDE/เห็นหมด/無修正/Không che ✔噴發版/CUM/น้ำแตก/射精 /Xuất tinh BE A MODEL 06 4位內褲男模+3位屌模精選特輯 BE A MODEL 07 面具男的絢爛荒淫 BE A MODEL 08 3位內褲男模+17CM大屌男模 BE A MODEL 09 男孩公寓系列之一 CAM4 男孩寫真 BE A MODEL 09 男孩公寓CAM4男孩【獨家影音】 BE A MODEL 10 健身教練 ED 合計六部 _______________________________________________ 【注意事項】: 1. 本商品可能涉及成人或爭議性議題,甚至讓某些團體感到冒犯,未滿18歲請勿觀賞及購買。 2. 圖片皆已加上隱形追蹤浮水印,請尊重出版者創作,禁止截圖與違法散播,情節嚴重者將報警處理。 3. 若商品含有影片,影片僅支援APP播放。 如遇到影片無法開啟的狀況,請洽Pubu電子書城客服: service@pubu.com.tw [Notes]: 1. This product may involve adult content or controversial issues, and may offend someone. Please do not watch and purchase this item if you are under the age of 18. 2. Images have been added with invisible tracking watermarks, please respect the publisher's creation, prohibit screenshots and illegal distribution, . Failure to comply with the terms of this warning may expose you to legal action for copyright infringement. 3. if there are any videos including, it has been customized to play via Pubu application only. If customer encounter any problem, please contact customer service team by email to service@pubu.com.tw 【注意事項】: 1.この商品はヌードや成人向けの性的なコンテンツを含まれているおり、更に特定の集団に不快感を与えるや争議が起こる可能性があります、18歳未満の方への販売、映示を禁じます。 2. 全ての画像は追跡できる電子透かしを付いています、知的財産権を侵害、または侵害する恐れのある行為が発見したら、経緯が重大である場合は、法的措置を含めた対応をとりますので、ご注意ください。 3. 商品が動画を含まれていましたら、動画はアプリだけで放送できます。 動画が放送できない場合、Pubuのカスタマーサポートスタッフに連絡ください:service@pubu.com.tw 【หมายเหตุ】: 1. ภาพและเนื้อหาในเล่มไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อาจมีเนื้อหาภาพที่ไม่เหมาะสม หรือมีเนื้อหาที่เป็นประเด็นถกเถียงทางสังคม อาจสร้างความไม่ชอบใจให้คนบางกลุ่ม 2. ภาพเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกใส่ลายน้ำไว้เพื่อติดตาม โปรดให้เกียรติแก่ผู้สร้างผลงาน ห้ามดาวน์โหลด ทำซ้ำ แจกจ่ายหรือหาประโยชน์จากผลงานโดยมิได้รับอนุญาติ มิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายสูงสุด 3. หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีวีดีโอ วีดีโอถูกออกแบบมาให้เล่นบนแอพพลิเคชั่น Pubuเป็นพิเศษ ถ้าหากพบปัญหาไม่สามารถเปิดดูวีดีโอได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าPubu ที่อีเมล์: service@pubu.com.tw 【Chú ý】: 1. Sản phẩm có liên quan đến 18+ hoặc những vấn đề mang tính tranh luận, thậm chí có thể khiến một số đoàn thể cảm thấy bị xúc phạm. Xin đừng xem và mua khi chưa đủ 18 tuổi. 2. Hình ảnh đều đã được in watermark, xin hãy tôn trọng tác phẩm của nhà xuất bản, nghiêm cấm chụp lại màn hình và phát tán phi pháp, đối với những tình tiết nghiêm trọng, sẽ bị xử lý theo pháp luật. 3. Nếu sản phẩm bao gồm cả video, video chỉ dùng được trong APP. Nếu gặp tình trạng không mở được video, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Pubu theo địa chỉ hòm thư: service@pubu.com.tw
  More
  Less
More
BE A MODEL
More