您即將瀏覽限制級內容
請確認您已年滿18歲,才能瀏覽此頁內容
是,我已年滿18歲
返回
How to buy

How to Buy

Buy on mobile site, enjoy on App
1. Visit Pubu multilingual mobile site http://m.pubu.com.tw
2. Find ebooks/videos 
3. Free register before you buy
4. Checkout   
5. Pay via LINE Pay,One Click, Credit card, Paypal
6. Download Pubu App( iOS / Andriod )to enjoy your ebooks/videos

ウェブサイトで購入、アプリで鑑賞!
1.Pubuのウェブサイトへhttp://m.pubu.com.tw
2.電子書籍また動画を検索
3.無料登録後に購入
4.お会計
5.LINE Pay、ワンクリック、クレジットカード、Paypalでの決済は可能。
6.Pubuアプリ(iOS / Andriod)をダウンロードしてあなたの電子書籍/動画を鑑賞

實體典藏
 • MiLin / Hank 雙人實體寫真 + Hank 獨家特...

  ✔全球獨家/Exclusive worldwide /ฉบับพิเศษที่เดียวในโลก /世界的に独占/Độc quyền thế giới MiLin 被網友戲稱「米包」的小米,最早是在2018年開始接觸男體攝影,三年多來已出版多本實體及電子寫真,2019在民丹島拍攝的寫真,更創下銷售超過3000本的佳績。 也因為小米對於體態的要求,總是比別人更加嚴苛,才能打造出如此精實的肌肉,搭配他一頭俐落短髮和帶有萌感的眼鏡,更襯托出他童顏巨肌的反差感。 Hank 隱藏在白袍底下的精實肌肉,是醫師Hank私下的另一面,冰塊盒腹肌和健美選手體脂,總是能擄獲不少女生們的心。 而面對辛辣問題時,Hank陽光帥氣的臉上,就會露出羞澀的笑容,讓人心動不已,這時就好想跟他說:「醫生我不舒服,可以幫我看診嗎?」 【OGC】 兩大重磅 男體藝術攝影師聯手打造 以粗獷及另類的男體影像,翻轉男孩的另一面。 『一台相機的生命取自攝影人的雙手』~by 百男誌 善用輕柔光影塑造清新唯美的不同風采。 『沒有最好的,只有最適合的』~by 璞玉印象 ===================================== 最新訊息請至 IG :https://www.instagram.com/bos0963094/ 百男誌 https://www.instagram.com/mushu_photographer/ 璞玉攝影 FB: https://www.facebook.com/BaiNanZhi/ https://www.facebook.com/mushuoxphoto/ 無法開啟的狀況,請洽Pubu電子書城客服。 客服網址:http://www.pubu.com.tw/contact 客服專線: 02-3365-1999#185 【注意事項】: 1. 本商品可能涉及成人或爭議性議題,甚至讓某些團體感到冒犯,未滿18歲請勿觀賞及購買。 2. 圖片皆已加上隱形追蹤浮水印,請尊重出版者創作,禁止截圖與違法散播,情節嚴重者將報警處理。 3. 若商品含有影片,影片僅支援APP播放。 如遇到影片無法開啟的狀況,請洽Pubu電子書城客服: service@pubu.com.tw [Notes]: 1. This product may involve adult content or controversial issues, and may offend someone. Please do not watch and purchase this item if you are under the age of 18. 2. Images have been added with invisible tracking watermarks, please respect the publisher's creation, prohibit screenshots and illegal distribution, . Failure to comply with the terms of this warning may expose you to legal action for copyright infringement. 3. if there are any videos including, it has been customized to play via Pubu application only. If customer encounter any problem, please contact customer service team by email to service@pubu.com.tw 【注意事項】: 1.この商品はヌードや成人向けの性的なコンテンツを含まれているおり、更に特定の集団に不快感を与えるや争議が起こる可能性があります、18歳未満の方への販売、映示を禁じます。 2. 全ての画像は追跡できる電子透かしを付いています、知的財産権を侵害、または侵害する恐れのある行為が発見したら、経緯が重大である場合は、法的措置を含めた対応をとりますので、ご注意ください。 3. 商品が動画を含まれていましたら、動画はアプリだけで放送できます。 動画が放送できない場合、Pubuのカスタマーサポートスタッフに連絡ください:service@pubu.com.tw 【หมายเหตุ】: 1. ภาพและเนื้อหาในเล่มไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อาจมีเนื้อหาภาพที่ไม่เหมาะสม หรือมีเนื้อหาที่เป็นประเด็นถกเถียงทางสังคม อาจสร้างความไม่ชอบใจให้คนบางกลุ่ม 2. ภาพเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกใส่ลายน้ำไว้เพื่อติดตาม โปรดให้เกียรติแก่ผู้สร้างผลงาน ห้ามดาวน์โหลด ทำซ้ำ แจกจ่ายหรือหาประโยชน์จากผลงานโดยมิได้รับอนุญาติ มิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายสูงสุด 3. หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีวีดีโอ วีดีโอถูกออกแบบมาให้เล่นบนแอพพลิเคชั่น Pubuเป็นพิเศษ ถ้าหากพบปัญหาไม่สามารถเปิดดูวีดีโอได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าPubu ที่อีเมล์: service@pubu.com.tw 【Chú ý】: 1. Sản phẩm có liên quan đến 18+ hoặc những vấn đề mang tính tranh luận, thậm chí có thể khiến một số đoàn thể cảm thấy bị xúc phạm. Xin đừng xem và mua khi chưa đủ 18 tuổi. 2. Hình ảnh đều đã được in watermark, xin hãy tôn trọng tác phẩm của nhà xuất bản, nghiêm cấm chụp lại màn hình và phát tán phi pháp, đối với những tình tiết nghiêm trọng, sẽ bị xử lý theo pháp luật. 3. Nếu sản phẩm bao gồm cả video, video chỉ dùng được trong APP. Nếu gặp tình trạng không mở được video, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Pubu theo địa chỉ hòm thư: service@pubu.com.tw
  More
  Less

  NT$750

  馬上收藏
  ✔全球獨家/Exclusive worldwide /ฉบับพิเศษที่เดียวในโลก /世界的に独占/Độc quyền thế giới MiLin 被網友戲稱「米包」的小米,最早是在2018年開始接觸男體攝影,三年多來已出版多本實體及電子寫真,2019在民丹島拍攝的寫真,更創下銷售超過3000本的佳績。 也因為小米對於體態的要求,總是比別人更加嚴苛,才能打造出如此精實的肌肉,搭配他一頭俐落短髮和帶有萌感的眼鏡,更襯托出他童顏巨肌的反差感。 Hank 隱藏在白袍底下的精實肌肉,是醫師Hank私下的另一面,冰塊盒腹肌和健美選手體脂,總是能擄獲不少女生們的心。 而面對辛辣問題時,Hank陽光帥氣的臉上,就會露出羞澀的笑容,讓人心動不已,這時就好想跟他說:「醫生我不舒服,可以幫我看診嗎?」 【OGC】 兩大重磅 男體藝術攝影師聯手打造 以粗獷及另類的男體影像,翻轉男孩的另一面。 『一台相機的生命取自攝影人的雙手』~by 百男誌 善用輕柔光影塑造清新唯美的不同風采。 『沒有最好的,只有最適合的』~by 璞玉印象 ===================================== 最新訊息請至 IG :https://www.instagram.com/bos0963094/ 百男誌 https://www.instagram.com/mushu_photographer/ 璞玉攝影 FB: https://www.facebook.com/BaiNanZhi/ https://www.facebook.com/mushuoxphoto/ 無法開啟的狀況,請洽Pubu電子書城客服。 客服網址:http://www.pubu.com.tw/contact 客服專線: 02-3365-1999#185 【注意事項】: 1. 本商品可能涉及成人或爭議性議題,甚至讓某些團體感到冒犯,未滿18歲請勿觀賞及購買。 2. 圖片皆已加上隱形追蹤浮水印,請尊重出版者創作,禁止截圖與違法散播,情節嚴重者將報警處理。 3. 若商品含有影片,影片僅支援APP播放。 如遇到影片無法開啟的狀況,請洽Pubu電子書城客服: service@pubu.com.tw [Notes]: 1. This product may involve adult content or controversial issues, and may offend someone. Please do not watch and purchase this item if you are under the age of 18. 2. Images have been added with invisible tracking watermarks, please respect the publisher's creation, prohibit screenshots and illegal distribution, . Failure to comply with the terms of this warning may expose you to legal action for copyright infringement. 3. if there are any videos including, it has been customized to play via Pubu application only. If customer encounter any problem, please contact customer service team by email to service@pubu.com.tw 【注意事項】: 1.この商品はヌードや成人向けの性的なコンテンツを含まれているおり、更に特定の集団に不快感を与えるや争議が起こる可能性があります、18歳未満の方への販売、映示を禁じます。 2. 全ての画像は追跡できる電子透かしを付いています、知的財産権を侵害、または侵害する恐れのある行為が発見したら、経緯が重大である場合は、法的措置を含めた対応をとりますので、ご注意ください。 3. 商品が動画を含まれていましたら、動画はアプリだけで放送できます。 動画が放送できない場合、Pubuのカスタマーサポートスタッフに連絡ください:service@pubu.com.tw 【หมายเหตุ】: 1. ภาพและเนื้อหาในเล่มไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อาจมีเนื้อหาภาพที่ไม่เหมาะสม หรือมีเนื้อหาที่เป็นประเด็นถกเถียงทางสังคม อาจสร้างความไม่ชอบใจให้คนบางกลุ่ม 2. ภาพเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกใส่ลายน้ำไว้เพื่อติดตาม โปรดให้เกียรติแก่ผู้สร้างผลงาน ห้ามดาวน์โหลด ทำซ้ำ แจกจ่ายหรือหาประโยชน์จากผลงานโดยมิได้รับอนุญาติ มิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายสูงสุด 3. หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีวีดีโอ วีดีโอถูกออกแบบมาให้เล่นบนแอพพลิเคชั่น Pubuเป็นพิเศษ ถ้าหากพบปัญหาไม่สามารถเปิดดูวีดีโอได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าPubu ที่อีเมล์: service@pubu.com.tw 【Chú ý】: 1. Sản phẩm có liên quan đến 18+ hoặc những vấn đề mang tính tranh luận, thậm chí có thể khiến một số đoàn thể cảm thấy bị xúc phạm. Xin đừng xem và mua khi chưa đủ 18 tuổi. 2. Hình ảnh đều đã được in watermark, xin hãy tôn trọng tác phẩm của nhà xuất bản, nghiêm cấm chụp lại màn hình và phát tán phi pháp, đối với những tình tiết nghiêm trọng, sẽ bị xử lý theo pháp luật. 3. Nếu sản phẩm bao gồm cả video, video chỉ dùng được trong APP. Nếu gặp tình trạng không mở được video, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Pubu theo địa chỉ hòm thư: service@pubu.com.tw
  More
  Less
More