Kearifan Tempatan: Merekayasa Kearifan Tempatan Budaya, Pelancongan Arkeologi da

Kearifan Tempatan: Merekayasa Kearifan Tempatan Budaya, Pelancongan Arkeologi da

Penerbit USM

Kearifan Tempatan: Merekayasa Kearifan Tempatan Budaya, Pelancongan Arkeologi da

Penerbit USM


簡介

"Malaysia sememangnya kaya dengan adat, budaya, bangsa dan sebagainya yang lahir daripada kearifan tempatan yang dimiliki masyarakat dahulu dan diteruskan dan diinovasikan oleh masyarakat kini.

Bersesuaian dengan pepatah “tiada yang dulu, tiada yang kini”, maka buku ini memuatkan kearifan tempatan yang dimiliki oleh masyarakat dahulu daripada pelbagai sudut seperti undang-undang, ekonomi, pelancongan, makanan tradisional dan persenjataan.

Beberapa orang penulis pula membuat perbandingan kearifan yang dimiliki masyarakat dahulu dengan kebijaksanaan masyarakat kini mengolah kearifan tersebut hingga mencetuskan inovasi yang kreatif dan kritis, seterusnya membantu kelangsungan hidup masyarakat kini."

月費吃到飽

飽讀本刊與萬本好書、雜誌

每月 NT$91

立即訂閱
資訊
出版日期
語言
Bahasa Melayu(馬來文)
產品類型
電子書
檔案格
epub
頁數
187
ID
95834
Please wait...