Fonologi Bahasa Iban

Fonologi Bahasa Iban

Penerbit UPSI

Fonologi Bahasa Iban

Penerbit UPSI


簡介

Buku Fonologi Bahasa Iban-Fonologi Jaku Iban ini ditulis bagi memberi pengenalan kepada Fonologi sebagai cabang linguistik. Berdasarkan kaedah mengenal bunyi, fonem dan variasi fonem, bahasa Iban diperkenalkan dengan tunjuk ajar bagaimana penutur boleh membuat analisis sistem bunyinya.

Ditulis dwibahasa, terdapat 6 Bab terkandung di dalamnya dengan Bahagian 1 dalam bahasa Melayu dan bahasa Iban dalam Bahagian
II. Dikhususkan kepada guru, penuntut dan penyelidik bahasa Iban, buku ini diharap menjadi rujukan utama pembaca bagi mendalami penghuraian fonologi bahasa Iban.

月費吃到飽

飽讀本刊與萬本好書、雜誌

每月 NT$91

立即訂閱
資訊
出版日期
語言
Bahasa Melayu(馬來文)
產品類型
電子書
檔案格
pdf/epub
頁數
176
ID
174141
專屬推薦
Please wait...