Tuntutan Akhlak Mulia dalam Kehidupan

Tuntutan Akhlak Mulia dalam Kehidupan

Penerbit UPSI

Tuntutan Akhlak Mulia dalam Kehidupan

Penerbit UPSI


簡介

Secara umumnya, buku ini disusun berdasarkan keperluan semasa masyarakat memahami akhlak mulia secara menyeluruh merangkumi pelbagai aspek. Bagi membentuk ummah yang sejahtera, saling hormat menghormati dan tolong-menolong antara satu sama lain adalah pra syarat membentuk sebuah negara yang aman sejahtera. Justeru, bagi mencapai matlamat tersebut masyarakat dituntut melaksanakan akhlak mulia dalam kehidupan seharian. Perbincangan tentang akhlak mulia dalam kehidupan manusia sangat luas meliputi aspek berakhlak mulia terhdap diri sendiri, berakhlak mulia dalam masyarakat, berakhlak mulia terhadap alam sekitar, berakhlak mulia melalui aktiviti sosial, berakhlak mulia terhadap keluarga dan berakhlak mulia dalam konteks kenegaraan. Oleh itu, perlu ada panduan dan bimbingan kepada seluruh umat Islam dan bukan Islam agar memahami konsep akhlak dan mengaplikasi pengamalan akhlak mulia dalam masyarakat secara jelas dan berkesan. Buku ini sesuai dibaca oleh para ibu bapa dan guru, pentadbir dan pemimpin politik serta seluruh umat Islam yang cintakan akhlak Rasulullah SAW dan untuk mempelajari dan mendalami akhlak mulia. Diharap paparan konsep dan aplikasi akhlak mulia dalam buku ini dapat dikongsi dan dimanfaatkan secara bersama.

月費吃到飽

飽讀本刊與萬本好書、雜誌

每月 NT$91

立即訂閱
資訊
出版日期
語言
Bahasa Melayu(馬來文)
產品類型
電子書
檔案格
pdf/epub
頁數
367
ID
174136
Please wait...