Pengenalan Ilmu Konten Pedagogi dalam Pendidikan Jasmani & Sains Sukan

Pengenalan Ilmu Konten Pedagogi dalam Pendidikan Jasmani & Sains Sukan

Penerbit UPSI

Pengenalan Ilmu Konten Pedagogi dalam Pendidikan Jasmani & Sains Sukan

Penerbit UPSI


簡介

Konsep ilmu konten pedagogi dalam pendidikan jasmani dan sains sukan melibatkan tatacara menyampaikan ilmu dalam satu unit konten yang spesifik dengan menggabungjalinkan stail-stail pengajian berdasarkan keupayaan dan kebolehan pelajar. Sehubungan itu, kandungan buku ini diperkukuhkan dengan huraian serta contoh aktiviti-aktiviti pelajaran yang menggabungjalinkan ilmu konten dengan ilmu pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani dan sains sukan.

Sesuai dengan perkembangan Pendidikan Jasmani, edisi ini dikemaskinikan dengan maklumat berkaitan stail-stail mengajar dalam Pendidikan Jasmani, Teaching Games for Understanding, teori dan kajian berkaitan ilmu konten pedagogi, kurikulum pendidikan, persediaan rancangan pelajaran dan penilaian yang mengandungi aspek pentaksiran dan skoran rubrik. Maklumat ini memperjelaskan konsep persediaan merancang pengajaran dan pembelajaran yang perlu dikaitkan dengan teori, kajian lampau dan pelbagai stail mengajar serta pentaksiran.

月費吃到飽

飽讀本刊與萬本好書、雜誌

每月 NT$91

立即訂閱
資訊
出版日期
語言
Bahasa Melayu(馬來文)
產品類型
電子書
檔案格
pdf/epub
頁數
194
ID
174133
專屬推薦
Please wait...