Dari Zaman Batu ke Tamadun Awal di Malaysia: Pemerkasaan Jati Diri Bangsa

Dari Zaman Batu ke Tamadun Awal di Malaysia: Pemerkasaan Jati Diri Bangsa

Penerbit USM

Dari Zaman Batu ke Tamadun Awal di Malaysia: Pemerkasaan Jati Diri Bangsa

Penerbit USM


簡介

Buku ini mengenengahkan data terkini arkeologi negara hasil kajian Pusat Penyelidikan Arkeoiogi Global, Universiti Sains Malaysia. Bukti ini mendedahkan perkembangan kebudayaan daripada Paleolitik ke Neolitik, ke zaman Logam, dan seterusnya ke tamadun awal dengan cirinya yang tersendiri. Perkembangan dan perubahan ini adalah berkait rapat dengan teknologi yang dikuasai oleh manusia awal ini. Maka, ia dapat dijadikan pengajaran dan teladan kepada kita dalam meneruskan kemajuan diri dan pembangunan negara. Sesungguhnya data arkeologi negara dapat menyumbang kepada proses memperkasakan jati diri bangsa.

月費吃到飽

飽讀本刊與萬本好書、雜誌

每月 NT$91

立即訂閱
資訊
出版日期
語言
Bahasa Melayu(馬來文)
產品類型
電子書
檔案格
epub
頁數
30
ID
109597
Please wait...