Bon Pelaksaanaan Dalam Kontrak Pembinaaan

Bon Pelaksaanaan Dalam Kontrak Pembinaaan

Penerbit USM

Bon Pelaksaanaan Dalam Kontrak Pembinaaan

Penerbit USM


簡介

Dalam sesuatu projek pembinaan, semua pihak yang terlibat mengharapkan pelaksanaan yang sempurna. Namun begitu, terdapat juga kemungkinan kesempurnaan seperti yang diharapkan tidak berlaku. Dengan itu, diwujudkan bon pelaksanaan sebagai instrumen pengurusan risiko, yang bertindak sebagai penjamin kepada pelaksanaan sesuatu projek pembinaan. Walau bagaimanapun, bon pelaksanaan mempunyai risikonya yang tersendiri. Oleh itu, aspek pengurusan dan undang-undang dalam mengendalikan bon pelaksanaan itu perlulah difahami sebaik-baiknya. Buku ini mengetengahkan konsep, skop dan kaedah penggunaan sebenar bon pelaksanaan. Turut dibincangkan praktis semasa bon bertulis, penandatanganan, penseteman, nilai jaminan bon, tempoh berkuat kuasa dan kategori bon pelaksanaan. Mekanisme indemniti, hak penjamin bon dan kaedah tuntutan bon juga turut dibincangkan. Buku ini sesuai untuk semua yang terlibat dalam projek pembinaan, ahli akademik serta pelajar bidang berkaitan.

月費吃到飽

飽讀本刊與萬本好書、雜誌

每月 NT$91

立即訂閱
資訊
出版日期
語言
Bahasa Melayu(馬來文)
產品類型
電子書
檔案格
epub
頁數
181
ID
109596
Please wait...