Top

Pubu飽讀電子書

大家說越語_第十一期

出版日期:2016/05/15
出版:韓語學習誌 / 越語村
語言:繁體中文(台灣)
檔案格式: PDF(適合平板)
頁數:64
ID:68029

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

一般初學者,都想學會越南語,並有朝一日能到越南使用。但東背一句、西背一句,相當不切實際。本套教材打破舊式傳統,以最新穎的方式,建構宛如置身在越南的情境,從最實際的各個場景中去學習越南語,而且南北越的不同說法都會教授並附有情境圖片,紮實地學出牢固的越語能力。

我們的堅持是,以句型解說搭配單字套用,將日常生活中所有會出現的會話句子,滴水不漏的句型剖析,讓學習者贏在理解而不是硬記死背。

整套內容配合全彩精美插畫進行,單字部分也多有插圖對應理解!讓你在學習時不會霧剎剎的,樂趣中更加深學習印象。

每天反覆的聽、不停的講,保證在課程結束之後,當你在遇到越南人時,也能輕鬆聊上二句,而不再感到懼怕。

有興趣可以到我們的網站逛逛
http://goo.gl/fNkZ6M

章節目錄

004 廣告
越南語SUPER 專案
005 聽歌學越南語
Chắc Ai Đó Sẽ Về - Sơn Tùng MTP
012 慶典越南語
Giỗ Tổ Hùng Vương 雄王節
016 從小學生課本學越語閱讀
Con chuột huênh hoang 妄自尊大的老鼠
023 街頭巷尾生活越南語
Tại quán trà Phúc Long 第一回:在福隆咖啡店
030 新聞越南語
Vietjet tăng hơn 5.000 chuyến, 2 triệu vé 0 đồng dịp hè
036 廣告DM 越南語
越南廣告
042 看電影學越南語
Em là bà nội của anh 我是你奶奶
049 外國人容易混淆的越南語用法
「xinh」和「đẹp」的差異?
052 人物採訪
越南語 梅老師
064 單字卡
Nhớ: 想 (動詞)

看更多
收起來

004 廣告
越南語SUPER 專案
005 聽歌學越南語
Chắc Ai Đó Sẽ Về - Sơn Tùng MTP
012 慶典越南語
Giỗ Tổ Hùng Vương 雄王節
016 從小學生課本學越語閱讀
Con chuột huênh hoang 妄自尊大的老鼠
023 街頭巷尾生活越南語
Tại quán trà Phúc Long 第一回:在福隆咖啡店
030 新聞越南語
Vietjet tăng hơn 5.000 chuyến, 2 triệu vé 0 đồng dịp hè
036 廣告DM 越南語
越南廣告
042 看電影學越南語
Em là bà nội của anh 我是你奶奶
049 外國人容易混淆的越南語用法
「xinh」和「đẹp」的差異?
052 人物採訪
越南語 梅老師
064 單字卡
Nhớ: 想 (動詞)