Top

Pubu飽讀電子書

大家說越語_第二十六期

出版日期:2017/08/15
出版:韓語學習誌 / 越語村
語言:繁體中文(台灣)
檔案格式: PDF(適合平板)
頁數:94
ID:101746

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

一般初學者,都想學會越南語,並有朝一日能到越南使用。但東背一句、西背一句,相當不切實際。本套教材打破舊式傳統,以最新穎的方式,建構宛如置身在越南的情境,從最實際的各個場景中去學習越南語,而且南北越的不同說法都會教授並附有情境圖片,紮實地學出牢固的越語能力。

我們的堅持是,以句型解說搭配單字套用,將日常生活中所有會出現的會話句子,滴水不漏的句型剖析,讓學習者贏在理解而不是硬記死背。

整套內容配合全彩精美插畫進行,單字部分也多有插圖對應理解!讓你在學習時不會霧剎剎的,樂趣中更加深學習印象。

每天反覆的聽、不停的講,保證在課程結束之後,當你在遇到越南人時,也能輕鬆聊上二句,而不再感到懼怕。

有興趣可以到我們的網站逛逛
http://goo.gl/fNkZ6M

章節目錄

001封面
002目錄
004廣告
越南語SUPER專案
006聽歌學越南語
Anh đã quen với cô đơn- Hoàng Sơn 我已經習慣了孤單
025慶典越南語
Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 越南的“鬥水牛節”
034從小學生課本學越語閱讀
Hỏi đường 問路
041街頭巷尾生活越南語
談論同事
054新聞越南語
Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 30% trong 6 tháng đầu năm
今年上半年越南接待外國遊客量同比增長30%
064 用越南語介紹台灣
鹿港、台南
083 看電影學越南語
Chờ em đến ngày mai 等你到明天
090 外國人容易混淆的越南語用法
「…giờ mấy」 VS 「mấy giờ?」
094 單字卡
thường:經常

看更多
收起來

001封面
002目錄
004廣告
越南語SUPER專案
006聽歌學越南語
Anh đã quen với cô đơn- Hoàng Sơn 我已經習慣了孤單
025慶典越南語
Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 越南的“鬥水牛節”
034從小學生課本學越語閱讀
Hỏi đường 問路
041街頭巷尾生活越南語
談論同事
054新聞越南語
Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 30% trong 6 tháng đầu năm
今年上半年越南接待外國遊客量同比增長30%
064 用越南語介紹台灣
鹿港、台南
083 看電影學越南語
Chờ em đến ngày mai 等你到明天
090 外國人容易混淆的越南語用法
「…giờ mấy」 VS 「mấy giờ?」
094 單字卡
thường:經常