Top

Pubu飽讀電子書

Tokoh-tokoh Seni Bina Moden

出版日期:1988/01/01
出版:Penerbit USM
作者:Zulkifli Hanafi
語言:Bahasa Melayu(馬來文)
檔案格式: EPUB(適合手機)
頁數:95
ID:95833

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

Empat tokoh seni bina yang dibincangkan di dalam buku ini, iaitu arkitek Frank Lloyd Wright, Ludwig Mies van de Rohe, LE Corbusier dan Walter Gropius ialah beberapa orang tokoh seni bina yang banyak menyumbangkan fikiran dan kerja ke arah perkembangan seni bina moden. Walaupun kegiatan seni bina mereka boleh dikatakan sealiran dengan seni bina moden tetapi mereka dipisahkan oleh keadaan dan suasana yang berlainan daripada tokoh-tokoh lain. Faktor-faktor inilah yang memupuk asas penting bagi terbentuknya idea dan pendekatan seni bina yang agak berlainan sehingga lahirlah identiti yang tersendiri dan unik di dalam sejarah perkembangan seni bina moden. Sumbangan keempat-empat tokoh tersebut memang tidak dapat dinafikan lagi. Ini berdasarkan ratusan bangunan yang telah dibina, di antaranya ada yang telah dianggap sebagai "masterpiece" yang sering menjadi bahan rujukan dan kajian penting pelajar seni bina di seluruh dunia. Oleh itu, tidaklah menghairankan sekiranya idea dan fikiran mereka banyak mempengaruhi generasi muda selepas mereka. Dengan tujuan untuk membolehkan pelajar atau sesiapa yang berminat di dalam bidang seni bina mempelajari tokoh-tokoh inilah maka buku ini ditulis. Perbincangan ditumpukan kepada latar belakang, pelajaran awal dan perbincangan ringkas tentang beberapa kerja penting daripada beberapa rangkaian bangunan yang direkabantuk oleh mereka, diikuti dengan biografi ringkas, senarai bangunan dan projek tokoh-tokoh tersebut untuk memudahkan pelajar-pelajar memahaminya. Akhir sekali, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang sama-sama menyumbangkan tenaga untuk menyiapkan buku ini, terutama sekali kepada kakitangan Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan Perancangan yang menyumbangkan tenaga untuk menyiapkan manuskrip awal buku ini, Pusat Bahasa dan Terjemahan yang menyemak manuskrip akhir, Penyunting dan kakitangan Penerbit Universiti Sains Malaysia dan rakan-rakan yang memberikan dorongan dan galakan untuk menyiapkan buku ini. Tidak lupa juga saya merakamkan penghargaan kepada penilai akademik yang menyemak, memberikan teguran dan saranan semasa menyediakan draf akhir buku ini, juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, secara langsung dan tidak langsung untuk menyiapkan buku ini. Sekian.

您可能會喜歡

留言Facebook

顯示更多