Top

Pubu飽讀電子書

Seni Tembikar

出版日期:2014/01/01
出版:Penerbit USM
作者:Zainal Ariffin Ahmad, Abdul Rashid Jamaludian, Muhammad Azwadi Sulaiman
語言:Bahasa Melayu(馬來文)
檔案格式: EPUB(適合手機)
頁數:127
ID:95791

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

Bidang seramik di Malaysia lebih dikenali umum dengan adanya pelbagai produk tembikar di pasaran dan persekitaran kita. Walaupun kewujudan seramik di Malaysia telah begitu lama namun pengajaran secara formal di sekolah, kolej, institusi latihan dan universiti boleh dikatakan masih baru dan tidak menyeluruh. Ilmu berkaitan seramik juga agak terbatas. Tambahan pula kurangnya bahan bacaan khususnya yang ditulis dalam Bahasa Melayu. Oleh sebab itu, tujuan buku Seni Tembikar ini ditulis pada dasarnya adalah untuk menghidangkan pengetahuan komprehensif berkaitan seni pembuatan tembikar kepada pelajar, pengusaha dan peminat seramik. Buku ini mengandungi empat bab. Bab pertama menghuraikan tentang sesebuah studio tembikar dan keperluan asas yang diperlukan seperti alatan tangan, mesin dan perkakasannya. Perincian yang seterusnya ialah berkenaan kaedah-kaedah pembentukan produk tembikar. Pembaca akan dapat mengamati teknik-teknik asas dalam penghasilan sesuatu produk tembikar melalui ilustrasi yang dipaparkan. Setelah produk tembikar dibentuk, bab yang berikutnya menerangkan pelbagai teknik hiasan yang boleh dipraktikkan. Akhirnya, fokus diberikan kepada teknik pembakaran produk tembikar disertai jenis tanur untuk proses pembakaran tersebut.

留言Facebook

顯示更多