Top

Pubu飽讀電子書

Psikologi Personaliti Perspektif Freud dan Al-Mandili

出版日期:2017/07/09
出版:UMT / Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
作者:Nurulhidayah Wahab , Azlina Abu Bakar
語言:繁體中文(台灣)
檔案格式: EPUB(適合手機)
頁數:196
ID:161009

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

Psikologi Personaliti: Perspektif Freud dan Al-Mandili ditulis berdasarkan kajian penulis di peringkat master tentang penulisan al-Mandili dalam Kitab Penawar Bagi Hati (KPBH) dan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Buku ini memberi fokus kepada elemen-elemen personaliti Sigmund Freud berkenaan asas teori psikoanalisis iaitu aspek naluri, konstruk personaliti dan perkembangan psikoseksual. Seterusnya penelitian dibuat berkenaan elemen asas personaliti dalam KPBH al-Mandili seperti qalb dan potensinya, iman, hawa nafsu serta aspek akal. Setelah itu, dibincangkan elemen-elemen personaliti dan teori psikoanalisis dan KPBH.

留言Facebook

顯示更多