Top

Pubu飽讀電子書

Pengenalan Ilmu Konten Pedagogi dalam Pendidikan Jasmani & Sains Sukan

出版日期:2017/08/09
出版:Penerbit UPSI
作者:Julismah Jani
語言:Bahasa Melayu(馬來文)
檔案格式: PDF/EPUB(適合手機)
頁數:194
ID:174133

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

Konsep ilmu konten pedagogi dalam pendidikan jasmani dan sains sukan melibatkan tatacara menyampaikan ilmu dalam satu unit konten yang spesifik dengan menggabungjalinkan stail-stail pengajian berdasarkan keupayaan dan kebolehan pelajar. Sehubungan itu, kandungan buku ini diperkukuhkan dengan huraian serta contoh aktiviti-aktiviti pelajaran yang menggabungjalinkan ilmu konten dengan ilmu pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani dan sains sukan.

Sesuai dengan perkembangan Pendidikan Jasmani, edisi ini dikemaskinikan dengan maklumat berkaitan stail-stail mengajar dalam Pendidikan Jasmani, Teaching Games for Understanding, teori dan kajian berkaitan ilmu konten pedagogi, kurikulum pendidikan, persediaan rancangan pelajaran dan penilaian yang mengandungi aspek pentaksiran dan skoran rubrik. Maklumat ini memperjelaskan konsep persediaan merancang pengajaran dan pembelajaran yang perlu dikaitkan dengan teori, kajian lampau dan pelbagai stail mengajar serta pentaksiran.

留言Facebook

顯示更多