Top

Pubu飽讀電子書

Pembuatan Keputusan Multikriterium Kabur dan Penggunaannya

出版日期:2018/06/19
出版:UMT / Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
作者:Mohd Lazim Abdullah
語言:Bahasa Melayu(馬來文)
檔案格式: EPUB(適合手機)
頁數:245
ID:160969

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

Buku ini berkisar tentang pengenalan kepada dua konsep penting iaitu pembuatan keputusan multikriterium dan teori set kabur. Bagi menambah kefahaman tentang kedua-dua konsep ini, bab pertama-ketiga menceritakan dengan terperinci kedua-dua konsep tersebut. Lima bab seterusnya pula diisi dengan contoh berangka kes-kes yang menggunakan pelbagai kaedah dalam pembuatan keputusan multikriterim kabur (PKMK). Dengan persembahan dan penyusunan ayat yang mudah dan ringkas, buku ini bermanfaat kepada pengkaji PKMK khususnya golongan penyelidik, pelajar prasiswazah dan pelajar pasca siswazah

留言Facebook

顯示更多