Top

Pubu飽讀電子書

Konsepsualisasi Semula Kurikulum Pendidikan Islam

出版日期:2019/03/30
出版:Penerbit UPSI
作者:Noor Hashim Md Nawi
語言:Bahasa Melayu(馬來文)
檔案格式: PDF/EPUB(適合手機)
頁數:344
ID:174160

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

Pendidikan amat dihargai oleh semua orang sama ada berpendidikan atau tidak. Perbezaan yang paling asas di antara pendidikan dan pendidikan islam dibincangkan secara menyeluruh dalam buku ini. Melihat kepada pemakaian istilah pendidikan pada masa sekarang, menunjukkan bahawa istilah tersebut belum difahami sepenuhnya atau berlaku kekaburan dalam memahami maknanya yang sebenar. Kekaburan turut berlaku dalam pengistilahan pendidikan islam yang membataskan maknanya hanya kepada pengajian ilmu naqli seolah-olah ilmu aqli tidak menjadi sebahagian daripada cakupan pendidikan islam yang syumul. Dikotomi ini semacam melanjutkan lagi tradisi dualisme pendidikan yang tidak selaras dengan konsep pendidikan islam yang asal. Kekaburan ini turut terseret dalam aspek kurikulum sebagai satu cabang ilmu yang khusus dalam bidang pendidikan. Bermula dari definisi yang sempit dan dikritik hebat akhirnya bergerak menjadi satu definisi yang luas dan semakin menyeluruh. Definisi yang terlalu luas akan menjadilan ruang lingkup bidangnya sukar dikawal dan tidak memungkinkan seseorang menjadi pakar dalam bidangnya. Manakala pengertian yang terlalu sempit akan mengabaikan banyak perkara yang relevan dan juga penting. Kesemua kekeliruan dan kekaburan ini berpunca daripada kegagalan untuk meletakkan semula istilah pendidikan islam dan kurikulum pendidikan islam di tempatnya yang paling tepat.

留言Facebook

顯示更多