Top

Pubu飽讀電子書

Kajian Empirikal Ekonomi Alaf 21

出版日期:2020/08/19
出版:Penerbit UPSI
作者:Penerbit UPSI
語言:繁體中文(台灣)
檔案格式: EPUB(適合手機)
頁數:529
ID:203177

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

Pendekatan kajian secara empirikal merupakan salah satu cara yang boleh digunakan oleh ahli akademik dalam usaha untuk memahami situasi ekonomi semasa. Justeru, buku Kajian Empirikal Ekonomi Alaf 21 merupakan salah satu usaha ahli akademik dalam bidang ekonomi untuk mengupas isu-isu semasa berkaitan dengan pelbagai bidang ekonomi melalui penggunaan data-data sekunder dan primer. Buku ini mengandungi sebelas bab kesemuanya. Isu-isu yang dibincangkan dalam setiap bab dalam buku ini, telah disokong dengan kajian-kajian yang sama oleh para pengkaji yang terdahulu bagi memperkukuhkan lagi dapatan kajian yang ditemui.

您可能會喜歡

留言Facebook

顯示更多