Top

Pubu飽讀電子書

Inovasi Sosial Komuniti Nelayan Mersing

出版日期:2019/04/07
出版:UMT / Universiti Malaysia Terengganu
作者:Nor Hayati Sa'at
語言:Bahasa Melayu(馬來文)
檔案格式: EPUB(適合手機)
頁數:248
ID:160095

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

Inovasi sosial komuniti nelayan Mersing memfokuskan kepada analisis pencapaian semasa dan keperluan akan datang komuniti nelayan Mersing, Johor Darul Takzim. Hasil dapatan yang dikongsikan dalam buku ini merupakan hasil daripada kajian profiling komuniti nelayan di pesisir pantai Mersing, Pulau Tinggi dan Endau. Pemilihan Mersing sebagai kawasan kajian adalah berikutan daerah ini mempunyai bilangan nelayan pesisir tertinggi berbanding daerah-daerah lain. Antara aspek yang diberi penekanan dalam profiling terlibat adalah demografi, ekonomi, sumber perikanan dan sosiobudaya. Aspek-aspek ini amat penting dalam merangka program yang bersesuaian melalui penerapan empat elemen utama inovasi sosial. Selain komuniti nelayan, agensi berkepentingan juga memainkan peranan penting dalam membentuk sinergi untuk menjayakan inovasi sosial.

留言Facebook

顯示更多