Top

Pubu飽讀電子書

IBNU KHALDUN : RIWAYAT HIDUP DAN KARYANYA

出版日期:2018/08/07
出版:itbm / ITBM
作者:Mohammad Abdullah Enan
語言:Bahasa Melayu(馬來文)
檔案格式: PDF(適合平板)
頁數:152
ID:131965

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

Ibnu Khaldun, ahli historiografi dan sejarawan Arab abad ke-14, dianggap sebagai pengasas sejarah, sosiologi dan ekonomi moden. Beliau hidup pada zaman berlakunya pergolakan dalam sejarah, dan melalui pengalamannya, beliau “memikirkan dan menggagaskan falsafah sejarah yang diyakini paling hebat pernah dihasilkan oleh seorang yang bijak . . .”. Karya ini juga memaparkan pergolakan yang berlaku dalam kehidupan Ibnu Khaldun yang terkesan akibat persaingan politik. Zaman pergolakan inilah yang telah memberinya peluang untuk menulis Muqaddimah (Prolegomena), lantas meletakkannya sebagai suatu nama besar dalam kalangan ahli sejarah, sosiologi dan falsafah.

Mohammad Abdullah Enan (1896 – 1986), salah seorang daripada ahli sejarawan kontemporari terkenal dunia Arab, ialah seorang peguam. Beliau pernah berkhidmat sebagai penolong pengarah di Jabatan Akhbar Kementerian Dalam Negeri Mesir. Beliau juga seorang pensyarah di Fakulti Sastera, Fouad University (sekarang Cairo University). Karyanya termasuklah (dalam bahasa Arab) Qadaya al – Tarikh al – Kubra, Tarikh al - Jim’iyat al – Siriyyah, Misr al – Andalus (8 jilid); dan dalam bahasa Inggeris, antaranya ialah Decisive Moments in the History of Islam.

留言Facebook

顯示更多