Top

Pubu飽讀電子書

FALSAFAH IBNU KHALDUN

出版日期:2018/08/07
出版:itbm / ITBM
作者:AHMAD SUNAWARI LONG
語言:Bahasa Melayu(馬來文)
檔案格式: PDF(適合平板)
頁數:241
ID:131949

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

Ibnu Khaldun merupakan tokoh pemikir Islam yang terkenal lagi berpengaruh pada zamannya dan menjadi tokoh negarawan, sejarawan, ensiklopedia, sosiologis dan ahli falsafah terbilang. Beliau menggarap pelbagai persoalan dan klasifikasi ilmu termasuk ilmu kalam, ekonomi, falsafah, logik, politik, psikologi dan sosial yang terangkum dalam perbincangan falsafah. Beliau juga terkenal sebagai seorang pemikir yang jujur, dan realis yang mengkritik kelemahan manusia sebagai komponen utama masyarakat yang sukar menerima proses pembaharuan dan enggan bersikap terbuka terhadap pemodenan. Tokoh ini juga mengetengahkan kaedah analisis kandungan terhadap bahan-bahan sejarah, kebolehpercayaan terhadap sumber, mengenal pasti dalam memahami maksud, menyisihkan kepercayaan yang karut serta kegagalan memahami peristiwa dalam konteks yang sebenar. Sesuai dengan maksud falsafah iaitu hikmah atau kecintaan kepada kebenaran pada judul buku ini, tentunya penerokaan terhadap falsafah Ibnu Khaldun dapat menyegarkan kembali pemikiran pencinta kebenaran. Sebanyak 18 buah kertas kerja daripada 18 orang pengkaji, membincangkan falsafah Ibnu Khaldun secara tuntas.

留言Facebook

顯示更多