Top

Pubu飽讀電子書

Aras Kognitif Soalan Menjana Kualiti Soalan

5分,共1人評分。
出版日期:2019/01/07
出版:UMT / Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
作者:Noor Rohana Mansor
語言:Bahasa Melayu(馬來文)
檔案格式: EPUB(適合手機)
頁數:333
ID:160944

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

Negara mendepani landskap globalisasi pendidikan yang menuntut keperluan bagi menyedia, membentuk dan menghasilkan aset modal insan yang berkualiti tinggi. Ekoran daripada ini, institusi pendidikan negara menerusi perancangan dan pelaksanaan sistem pendidikan kebangsaan sewajarnya melaksanakan anjakan dan resolusi pendidikan ke arah pemantapan dan pemerkasaan pembangunan modal insan secara bersepadu, seimbang dan holistik dari sudut kualiti intelektual dan keterampilan insaniah. Nyatanya, keperluan ini telah dijelmakan menerusi transformasi pendidikan negara terkini dalam konteks pengajaran dan pembelajaran yang berpaksikan pendekatan berasaskan hasil dengan fokus pelaksanaan pembelajaran berpusatkan pelajar. Implimentasi ini mensasarkan matlamat ke arah memantapkan dan memperkasakan nilai-nilai kemahiran insaniah sebagai jaminan untuk produk modal insan yang berkualiti tinggi. Ini juga sejajar dengan hasrat Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) yang menerajui kepimpinan pendidikan, telah merangka strategi bagi memastikan perancangan, pelaksanaan, penilaian dan penghasilan produk modal insan yang kompeten, berketerampilan, berwibawa, berdaya saing tinggi serta memiliki ciri-ciri insan kamil yang berjaya dibentuk dan dihasilkan dalam mencapai status insan mahir yang berupaya menggunakan potensi diri dalam menangani kepelbagaian situasi.

留言Facebook

顯示更多