Top

Pubu飽讀電子書

詩詞言志、歌賦緣情─方吋江湖,走進霹靂(二)

4.5分,共2人評分。
出版日期:2017/06/14
出版:大霹靂國際整合行銷股份有限公司 / 霹靂國際多媒體
作者:霹靂會
語言:繁體中文(台灣)
檔案格式: PDF(適合平板)
頁數:44
ID:98546

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

本書精選「霹靂會月刊」每期「詩詞言志、歌賦緣情─方吋江湖,走進霹靂」專欄,讓您透過精闢的筆者分析,更加認識霹靂裡的角色、劇情,搭配唯美的霹靂角色圖,讓您閱讀時心中也能漾起陣陣波瀾。

章節目錄

"【一】風未歇,音塵絕,牧思鬢已雪。問冷月,何時歸,賦魂夢斷迴。
【二】倦心鎖眉金夕蹤,彈指名劍誰與同。飄袖笑看銀衣影,道不虛行鳴瑟風。
【三】御風遠望青雲上,伏羲神天三絕響。夢斷情似東流水,指撥船琴破蒼茫。
【四】一際雲川淺流灣,掃卻塵思朔光茫。風谷來客碧血影,橫眉書隔隱清香。
【五】借問人間何處來?挽斷羅衣留不住。
【六】知君仙骨無寒暑,千載相逢猶旦暮。情義勁節只為真.品秀雋永自遊持。
【七】行菩提道我當來世,一切緣覺悲心無量。雅僧無垢光如珂月,清淨具足如華初生。
"

看更多
收起來

"【一】風未歇,音塵絕,牧思鬢已雪。問冷月,何時歸,賦魂夢斷迴。
【二】倦心鎖眉金夕蹤,彈指名劍誰與同。飄袖笑看銀衣影,道不虛行鳴瑟風。
【三】御風遠望青雲上,伏羲神天三絕響。夢斷情似東流水,指撥船琴破蒼茫。
【四】一際雲川淺流灣,掃卻塵思朔光茫。風谷來客碧血影,橫眉書隔隱清香。
【五】借問人間何處來?挽斷羅衣留不住。
【六】知君仙骨無寒暑,千載相逢猶旦暮。情義勁節只為真.品秀雋永自遊持。
【七】行菩提道我當來世,一切緣覺悲心無量。雅僧無垢光如珂月,清淨具足如華初生。
"

留言Facebook

顯示更多