Top

Pubu飽讀電子書

Keistimewaan Islam dan Undang-undang Islam Syariah di Malaysia

出版日期:2017/02/20
出版:itbm / ITBM
作者:Zainul Rijal Abu Bakar & Nurhidayah Muhammad Hashim
語言:Bahasa Melayu(馬來文)
檔案格式: PDF(適合平板)
頁數:166
ID:90348

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

Secara etimologi, "syariah" bererti aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya. Secara terminologi pula, "syariah" bermaksud penerapan seluruh aspek kehidupan, sesuai ajaran Islam yang berkaitan dengan masalah ibadat umum dan khusus yang dinisbahkan kepada sumber hukum Islam.

Mahmud Shaltut mendefinisikan "syariah" sebagai aturan yang ditetapkan Allah, supaya manusia mengadaptasikan aturan itu dengan saudaranya yang Muslim dan saudara kemanusiaannya (bukan Islam) serta hubungan dirinya dengan alam semesta dan kehidupan.

Banyak orang yang tidak begitu memahami akan aspek perundangan syariah khususnya di Malaysia, walaupun orang Islam sendiri. Oleh sebab itu, buku ini diterbitkan bertujuan untuk menjadikannya sebagai bahan bacaan yang boleh membantu masyarakat awam memahami sistem perundangan di Malaysia, terutamanya yang melibatkan perundangan syariah di negara ini.

留言Facebook

顯示更多