Top

Pubu飽讀電子書

詩詞言志、歌賦緣情─方吋江湖,走進霹靂(一)

出版日期:2016/12/07
出版:大霹靂國際整合行銷股份有限公司 / 霹靂國際多媒體
作者:霹靂會
語言:繁體中文(台灣)
檔案格式: PDF(適合平板)
頁數:49
ID:85254

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

本書精選「霹靂會月刊」每期「詩詞言志、歌賦緣情─方吋江湖,走進霹靂」專欄,讓您透過精闢的筆者分析,更加認識霹靂裡的角色、劇情,搭配唯美的霹靂角色圖,讓您閱讀時心中也能漾起陣陣波瀾。

章節目錄

"【一】青襟在師傍,愔愔師心處
【二】帝相更迭,如夢泡影.瓔珞為光,嚴飾佛身
【三】千愁萬緒難度開.切盼嶙峋靈山來
【四】生死以之癡千態.難遣人間未了情
【五】情至義盡顯孤寂‧癡頑少年深沉心
【六】弁襲有情.千載獨傷,丹宮無后.萬艷同悲
【七】本性空寂無明故有.胎藏封蓮映水開敷
【八】悲哉兮秋之為氣.蕭瑟兮若葉飄零"

看更多
收起來

"【一】青襟在師傍,愔愔師心處
【二】帝相更迭,如夢泡影.瓔珞為光,嚴飾佛身
【三】千愁萬緒難度開.切盼嶙峋靈山來
【四】生死以之癡千態.難遣人間未了情
【五】情至義盡顯孤寂‧癡頑少年深沉心
【六】弁襲有情.千載獨傷,丹宮無后.萬艷同悲
【七】本性空寂無明故有.胎藏封蓮映水開敷
【八】悲哉兮秋之為氣.蕭瑟兮若葉飄零"

留言Facebook

顯示更多