Top

Pubu飽讀電子書

光合作用

出版日期:2014/06/15
出版:合力出版 / 合力出版(马)有限公司
作者:合力出版
語言:簡體中文
檔案格式: PDF(適合平板)
頁數:18
ID:84331

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

植物需要食物吗? .............................................. 2
光合作用 .............................................................. 3
光合作用的必需条件 ........................................... 4
绿叶工厂 .............................................................. 5
光合作用是怎样发生的? ................................... 6
光合作用的产物和输送方式 ............................... 7
藻类如何进行光合作用 ? .................................. 8
没有叶绿素的植物 .............................................. 9
光合作用的重要性 ............................................ 10
光合作用的应用 ................................................ 12
低碳生活 ........................................................... 14
词汇对照表 ........................................................ 16

您可能會喜歡

留言Facebook

顯示更多