Top

Pubu飽讀電子書

【學貫大歷史06】千古漢武

出版日期:2021/04/01
出版:御出版 / 御璽
作者:楊力
語言:繁體中文(台灣)
檔案格式: PDF(適合平板)
頁數:242
ID:230742

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

正面謳歌了漢武帝的傑出及西漢歷史的燦爛,又從側面反映了偉大史學家司馬遷捍衛歷史真實的艱難和悲壯

章節目錄

目錄
引子 太陽入懷 9
上篇 雄才大略 10
一 黃河龍兒 10
二 金屋藏嬌 12
三 少年登基 18
四 天子大婚 24
五 皇帝遇豔 27
六 親選賢良 32
七 拜師高人 39
八 受制於人 42
九 漫遊天下 51
十 千古進諫 65
十一 張騫出使 80
十二 風流才子 83
十三 黃河決口 92
十四 皇后悲劇 95
十五 平叛息反 99
中篇 文治武功 111
十六 聞風喪膽 111
十七 平叛南越 116
十八 出撫西夷 118
十九 跪接遺囑 123
二十 叱吒西天 125
二十一 桑弘羊功 130
二十二 大漢三酷 133
二十四 愛將早逝 144
二十五 改曆換天 148
二十六 張騫歸國 152
二十七 李夫人死 160
二十八 深山美女 163
二十九 寶鼎出土 164
三十 威震漠北 166
下篇 晚年之禍 169
三十一 日落西山 169
三十二 汗血寶馬 173
三十三 大禍臨頭 181
三十四 身陷囹圄 183
三十五 震撼千古 188
三十六 忍辱負重 191
三十七 蘇武出使 193
三十八 驚弓之鳥 199
三十九 太子之死 204
四十 任安腰斬 212
四十一 晚年醒悟 215
四十二 龍顏震怒 221
四十三 魂歸黃河 224
四十四 弋妃慘死 228
四十五 一代帝崩 230
尾聲 千古使節 233

看更多
收起來

目錄
引子 太陽入懷 9
上篇 雄才大略 10
一 黃河龍兒 10
二 金屋藏嬌 12
三 少年登基 18
四 天子大婚 24
五 皇帝遇豔 27
六 親選賢良 32
七 拜師高人 39
八 受制於人 42
九 漫遊天下 51
十 千古進諫 65
十一 張騫出使 80
十二 風流才子 83
十三 黃河決口 92
十四 皇后悲劇 95
十五 平叛息反 99
中篇 文治武功 111
十六 聞風喪膽 111
十七 平叛南越 116
十八 出撫西夷 118
十九 跪接遺囑 123
二十 叱吒西天 125
二十一 桑弘羊功 130
二十二 大漢三酷 133
二十四 愛將早逝 144
二十五 改曆換天 148
二十六 張騫歸國 152
二十七 李夫人死 160
二十八 深山美女 163
二十九 寶鼎出土 164
三十 威震漠北 166
下篇 晚年之禍 169
三十一 日落西山 169
三十二 汗血寶馬 173
三十三 大禍臨頭 181
三十四 身陷囹圄 183
三十五 震撼千古 188
三十六 忍辱負重 191
三十七 蘇武出使 193
三十八 驚弓之鳥 199
三十九 太子之死 204
四十 任安腰斬 212
四十一 晚年醒悟 215
四十二 龍顏震怒 221
四十三 魂歸黃河 224
四十四 弋妃慘死 228
四十五 一代帝崩 230
尾聲 千古使節 233

留言Facebook

顯示更多