Top

Pubu飽讀電子書

黃帝內經《傳承2000多年,中國養生術的根源》

出版日期:2019/11/18
出版:丹陽文化公司 / 御粽子工作室
作者:編者:梁文兵
語言:繁體中文(台灣)
檔案格式: PDF/EPUB(適合手機)
頁數:488
ID:180626

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

傳承2000多年,中國養生術的根源

“醫之始祖”蘊含的生命奧秘,百種中醫簡易療法,隨時隨地幫你解決常見病。

《黃帝內經》分為《素問》和《靈樞》兩部分,起源于軒轅黃帝,後又經醫家、醫學理論家聯合增補發展創作,一般認為集結成書於春秋戰國時期。是中國現存最早的一部醫學典籍。本書在闡述病機病理的同時,系統地闡述了中醫的養生學說,對養生防病經驗行了重要總結,尤其強調社會和自然環境及精神因素對人體、疾病的影響,深地研究了自然界氣候對於人體生理、病理的影響,並由此形成“運氣學說”,以指導人們趨利避害,對疾病採取種種預防措施。

本書在做校勘整理時,《素問》以明顧從德翻刻宋本為底本,《靈樞》以明趙府居敬堂刊本為底本,同時參校其他版本,力求在內容程度上避免原文訛誤、缺漏等現象的出現,同時也十分注意提升譯文的準確性和生動性,使得全書既具有學術的可靠性,又兼具養生保健書籍的可讀性。

書中的養生方法針對各個年齡段人群,簡單易學,不斷章取義,不東拉西扯,書中不僅明確提出了眾多切實可用的身心保養之術,更教我們養心養神之道,讀了她,或許你就能平安喜樂到天年。

章節目錄

第一篇 素問

上古天真論

昔在黃帝,生而神靈,弱而能言,幼而徇齊,長而敦敏,成而登天。乃問于天師曰:余聞上古之人,春秋皆度百歲,而動作不衰;今時之人,年半百而動作皆衰者,時世異耶,人將失之耶。
岐伯對曰:上古之人,其知道者,法於陰陽,和於術數,食飲有節,起居有常,不妄作勞,故能形與神俱,而盡終其天年,度百歲乃去。今時之人不然也,以酒為漿,以妄為常,醉以入房,以欲竭其精,以耗散其真,不知持滿,不時禦神,務快其心,逆于生樂,起居無節,故半百而衰也。
夫上古聖人之教下也,皆謂之虛邪賊風,避之有時,恬淡虛無,真氣從之,精神內守,病安從來。是以志閑而少欲,心安而不懼,形勞而不倦,氣從以順,各從其欲,皆得所願。故美其食,任其服,樂其俗,高下不相慕,其民故曰樸。是以嗜欲不能勞其目,淫邪不能惑其心,愚智賢不肖不懼於物,故合於道。所以能年皆度百歲,而動作不衰者,以其德全不危也。
帝曰:人年老而無子者,材力盡耶,將天數然也。
......
......
......

※※※※※

內容簡介 1
目錄 3
第一篇 素問 4
第二篇 靈樞 289
版權頁 488

看更多
收起來

第一篇 素問

上古天真論

昔在黃帝,生而神靈,弱而能言,幼而徇齊,長而敦敏,成而登天。乃問于天師曰:余聞上古之人,春秋皆度百歲,而動作不衰;今時之人,年半百而動作皆衰者,時世異耶,人將失之耶。
岐伯對曰:上古之人,其知道者,法於陰陽,和於術數,食飲有節,起居有常,不妄作勞,故能形與神俱,而盡終其天年,度百歲乃去。今時之人不然也,以酒為漿,以妄為常,醉以入房,以欲竭其精,以耗散其真,不知持滿,不時禦神,務快其心,逆于生樂,起居無節,故半百而衰也。
夫上古聖人之教下也,皆謂之虛邪賊風,避之有時,恬淡虛無,真氣從之,精神內守,病安從來。是以志閑而少欲,心安而不懼,形勞而不倦,氣從以順,各從其欲,皆得所願。故美其食,任其服,樂其俗,高下不相慕,其民故曰樸。是以嗜欲不能勞其目,淫邪不能惑其心,愚智賢不肖不懼於物,故合於道。所以能年皆度百歲,而動作不衰者,以其德全不危也。
帝曰:人年老而無子者,材力盡耶,將天數然也。
......
......
......

※※※※※

內容簡介 1
目錄 3
第一篇 素問 4
第二篇 靈樞 289
版權頁 488