Top

Pubu飽讀電子書

Kata Sendi Nama Bahasa Arab Terjemahannya ke dalam Bahasa Melayu

出版日期:2014/04/14
出版:Penerbit UPSI
作者:Azman Che Mat
語言:Bahasa Melayu(馬來文)
檔案格式: PDF/EPUB(適合手機)
頁數:105
ID:174178

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

Penulisan yang menyediakan maklumat amat berguna kepada pembaca yang menekuni bidang terjemahan Arab-Melayu. Sesuai dengan perkembangan yang memberangsangkan dalam penyelidikan penterjemahan Arab-Melayu di Malaysia pada masa kini, kelahiran buku ini tepat pada masanya. Kandungannya memberi tumpuan khusus kepada aspek kata sendi nama (KSN) bahasa Arab dan perbandingannya dalam bahasa Melayu. Penjelasan yang terperinci KSN dari aspek morfologi, sintaksis dan semantik yang dirujuk terus kepada sumber utama bahasa Arab dan bahasa Melayu merupakan satu kelebihan. Selain penterjemah dan pengakaji bahasa Arab untuk mendalami keistimewaan bahasa Arab dari sudut penggunaan KSN. Teori dan teknik terjemahan tidak dibincangkan secara khusus namum contoh-contoh yang dipersembahkan boleh dijadikan panduan untuk menghasilkan terjemahan KSN yang sesuai dan tepat dengan tatabahasa Arab sebagai bahasa sumber dan bahasa Melayu sebagai bahasa sasaran.

留言Facebook

顯示更多