Top

Pubu飽讀電子書

Model-Model Pentaksiran Dalam Pendidikan Jasmani

出版日期:2014/02/06
出版:Penerbit UPSI
作者:Julismah Jani Norkhalid Salimin, Mohd Izwan Shahril, Syed Kamaruzaman Syed Ali
語言:Bahasa Melayu(馬來文)
檔案格式: PDF/EPUB(適合手機)
頁數:306
ID:174145

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

Buku ini mengandungi lima bab iaitu Penilaian dan Pentaksiran, Model Jay dalam Pendidikan Jasmani, Pentaksiran Komprehensif Berdasarkan Model K, Penyeliaan Stor Sukan Berdasarkan Model IMPAK dan Model CIPP dalam Pendidikan Jasmani. Lima objektif utama buku ini adalah (1) membincangkan penilaian dan pentaksiran dalam konteks mata pelajaran Pendidikan Jasmani, (2) memperkenalkan Model JAY sebagai satu instrumen pentaksiran dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani, (3) memperkenalkan Pentaksiran Komprehensif berdasarkan Model K sebagai satu instrumen pentaksiran dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani, (4) memperkenalkan Model IMPAK sebagai satu instrumen penyeliaan stor sukan dan (5) memperkenalkan Model CIPP sebagai satu indtrumen penilaian pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Amalan pentaksiran mata pelajaran Pendidikan Jasmani masa kini memerlukan satu transformasi selaras dengan fokus utama dalam pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM), Kementerian Pendidikan Malaysia. Keperluan mengaplikasikan model-model pentaksiran yang terkandung dalam buku ini diharap dapat memacu kehendak dan aspirasi transformasi kurikulum yang sedang dilaksanakan ketika ini.

留言Facebook

顯示更多