Top

Pubu飽讀電子書

Senario Menjalankan Kajian Inkuiri Naratif

出版日期:2014/07/07
出版:Penerbit UPSI
作者:Noor Aini Ahmad
語言:Bahasa Melayu(馬來文)
檔案格式: PDF/EPUB(適合手機)
頁數:212
ID:174134

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

Buku ini merupakan garapan pengalaman sebenar penulis sepanjang pengajian di peringkat doktor falsafah. Buku ini ditulis berdasarkan refleksi penulis sewaktu menjalankan kajian inkuiri naturalistik menggunakan kaedah inkuri naratif. Naratif disusun secara santai untuk dikongsi bersama masyarakat terutama pelajar yang mengikuti pengajian di peringkat sarjana muda, sarjana serta doktor falsafah dan yang sedang bertungkus-lumus menyiapkan tesis, disertasi atau kertas projek masing-masing. Autobiografi ini menjelaskan episod kehidupan personal penulis tatkala menyiapkan laporan akhir tesis beliau. Penulis berkongsi sekelumit kisah hidupnya menerusi naratif yang digarap secara telus dan terperinci bagi memaparkan kisah privasi yang selama ini menjadi rahsia peribadi sepanjang pengajian beliau. Menerusi kisah yang dipaparkan, penulis menitipkan nasihat agar dapat dimanfaat oleh pembaca supaya pembaca tidak melakukan kesilapan yang sama pernah dilakukan sepanjang pengajian beliau. Kajian inkuiri naratif merupakan satu kaedah penyelidikan bagi mencari jalan penemuan atau menyelesaikan masalah berdasarkan data yang dikumpul oleh pengkaji sebagai alat kajian ketika melakukan temu bual, pemerhatian dan penganalisaan bukti dokumen. Bukti ini memberi peluang kepada pengkaji untuk memerhati satu kelompok manusia secara lebih menyeluruh bagi melihat fenomena yang berlaku secara semula jadi.

留言Facebook

顯示更多