Top

Pubu飽讀電子書

Kaedah Hermeneutik: Kaedah Interpretasi Teks Secara Kualitatif

出版日期:2016/02/19
出版:Penerbit UPSI
作者:Suppiah Nachiappan
語言:Bahasa Melayu(馬來文)
檔案格式: PDF/EPUB(適合手機)
頁數:176
ID:174129

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

Buku Kaedah Hermeneutik: Kaedah Interpretasi Teks Secara Kualitatif julung kali dikarang di Malaysia, sesuai dijadikan panduan berguna kepada para mahasiswa di IPTA dan IPTS yang berminat untuk menguasai kaedah kualitatif dalam menulis dan menyiapkan laporan ilmiah, laporan projek, disertasi dan tesis di peringkat pengajian Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana dan Doktor Falsafah. Kandungan buku ini memfokuskan perincian tatacara Kaedah Hermeneutik bersifat kualitatif dan dapat membantu para mahasiswa menyelami prinsip-prinsip membuat penginterpretasian sesuatu teks berdasarkan contoh yang disediakan. Hal ini memudahkan proses memulakan dan menyiapkan suatu penyelidikan di peringkat pengajian Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana dan Doktor Falsafah.

留言Facebook

顯示更多