Top

Pubu飽讀電子書

Perusahaan Berasaskan Komuniti dalam Program Satu Daerah Satu Industri

出版日期:2018/09/09
出版:UMT / Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
作者:Muhammad Abi Soffian Abdul Halim , Khatijah Omar
語言:Bahasa Melayu(馬來文)
檔案格式: EPUB(適合手機)
頁數:151
ID:160982

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

Monograf “Perusahaan Berasaskan Komuniti dalam Program Satu Daerah Satu Industri” ini telah dikupas berdasarkan kajian awal yang bertajuk “Satu Daerah Satu Industri: Pandangan Usahawan Terhadap Kepentingan Model Perusahaan Berasaskan Komuniti dalam Perkembangan Perniagaan di Daerah Kuala Terengganu”. Sebagaimana kajian awal, penulisan monograf ini membincangkan penemuan penyelidikan berkenaan penerimaan usahawan SDSI di Kuala Terengganu terhadap model perusahaan berasaskan komuniti dalam mengembangkan perniagaan mereka. Monograf ini telah dibahagikan kepada lima bahagian utama iaitu Pendahuluan, Sorotan Kajian, Metodologi Kajian, Analisis Kajian serta Perbincangan dan Kesimpulan.

留言Facebook

顯示更多