Top

Pubu飽讀電子書

聊齋誌異

出版日期:2018/01/03
出版:Tony的書店 / 南港山文史工作室
作者:蒲松齡
語言:繁體中文(台灣)
檔案格式: EPUB(適合手機)
頁數:417
ID:114040

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

《聊齋誌異》,簡稱《聊齋》,又稱《鬼狐傳》,全書共十二卷496篇,內容多談狐、仙、鬼、妖故事。相傳說《聊齋誌異》一書,爲作者蒲松齡在路邊設一茶攤,過路的人提供一個故事即可免費喝茶,而蒲松齡將路人所講的故事整理成書。《聊齋》一書不僅包括作者的原創故事,也包括了作者蒐集當時的民間傳說,加以潤飾成書。作者藉由怪力亂神的故事,反映當時的真實社會面貌。
《聊齋》一書得到當時及後世文壇極高的崇譽。嘉慶二十三年(1818年),馮鎮巒評點《聊齋》,譽之為「當代小說家言,定以此書第一。」、「聊齋非獨文筆之佳,獨有千古,第一議論醇正,準情酌理,毫無可駁。如名儒講學,如老僧談禪,如鄉曲長者讀誦勸世文,觀之實有益於身心,警戒頑愚。至說到忠孝節義,令人雪涕,令人猛醒,更為有關世教之書。」

章節目錄

全書共十二卷496篇

看更多
收起來

全書共十二卷496篇

留言Facebook

顯示更多