Top

Pubu飽讀電子書

我教孩子讀宋詞《上》

出版日期:2009/03/01
出版:永續圖書 / 雅典文化
作者:方州
語言:繁體中文(台灣)
檔案格式: PDF(適合平板)
頁數:212
ID:11362

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

"  宋詞是中國古典文學報庫中的一塊寶玉,早點讓孩子聽宋詞、讀宋詞、學宋詞,瞭解詞作背後許多感人至深的故事,是提高文學素養、培養豐富情感的好辦法,家長朋友們不可不一試。

  宋詞的力量在於一個“悲”字。最震撼心靈的戲劇都是悲劇,同樣,宋詞也是一種悲劇的藝術:那些最打動人心的詞大都是寫的悲情,那些最有成就的大詞人大都是悲劇人物。讓孩子從悲情與悲劇中瞭解人生,是促其健康成長的最佳方法。

  更重要的是,可以讓孩子在對宋詞的吟誦中品悟人生。

  宋詞中有描寫邊塞生活的,有描寫市井生活的,有描寫宮廷生活的。通過品味宋詞,不僅可以得到藝術上的享受,還可以從這些文字中走進那個時代,走進那個時代的生活,也走進詞人的內心世界。


"

章節目錄

"一、生活之情篇
賦得佳作得金杯
鷓鴣天2
辭官閒居的鄉土之樂
清平樂(村居)3
畸形的都市生活
菩薩蠻(赤闌橋盡香街直)6
昏君奸臣壓榨民眾
一剪梅8
山抹微雲的女婿
滿庭芳10
可辨善惡的桂花樹
唐多令13
因詞升遷的毛相公
惜分飛(富陽僧舍作別語贈妓瓊芳)16
因詞碰壁的柳才人
定風波(自春來)18
看破紅塵,歸隱孤山
長相思20
弄潮兒向濤頭立
酒泉子23
楊萬里燒詩痛改前非
好事近(七月十三日夜登萬花川谷望月作)25

二、愛國豪情篇
人生自古誰無死
過零丁洋28
昭儀、丞相共吟滿江紅
滿江紅32
遭小人陷害的民族英雄
滿江紅34
抗金名將難覓知音
小重山37
愛國志士淚空流
訴衷情39
賦詞痛斥投降政策
六州歌頭(長淮望斷)42
春去無歸路
蘭陵王(丙子送春)48
歷史上文人的愛國情節
清平樂51
大好河山何日收回
相見歡53
范仲淹戍邊填詞
漁家傲55
好事近,事難全
好事近57
壯志難酬的無奈
賀新郎(九日)59
歷史上的東京保衛戰
喜遷鶯(晉師勝淝上)62

三、追憶往夕篇
少年不識愁滋味
醜奴兒(書博山道中壁)66
醉心于山水的仲殊和尚
南柯子68
陰陽相知的思念
江城子(乙卯正月二十日夜記夢)70
寂寞沙洲冷
卜運算元(黃州定惠院寓居作)73
好事難圓的憂傷
青玉案76
三更漁歌憶往事
臨江仙(夜登小閣憶洛中舊遊)79
巨人的黃昏
菩薩蠻81
追往事歎今吾
鷓鴣天84
登高樓憑弔古人
念奴嬌(登建康賞心亭呈史留守致道)86

四、友情篇
小神仙難舍塵緣
太平時92
賦佳作以謝恩人
踏莎行(二社良辰)94
辛大帥施計為故友
沁園春96
友情風卷萬里浪
八聲甘州寄參寥子99
鵝湖之會
破陣子101
知音續佳作
浣溪沙105
互相欽佩的兩位文學巨匠
一叢花107
送友得佳句
蔔運算元109
憑才藝進見太守
望海潮111
岳飛後人助辛棄疾改詞
永遇樂(京口北固亭懷)114

"

看更多
收起來

"一、生活之情篇
賦得佳作得金杯
鷓鴣天2
辭官閒居的鄉土之樂
清平樂(村居)3
畸形的都市生活
菩薩蠻(赤闌橋盡香街直)6
昏君奸臣壓榨民眾
一剪梅8
山抹微雲的女婿
滿庭芳10
可辨善惡的桂花樹
唐多令13
因詞升遷的毛相公
惜分飛(富陽僧舍作別語贈妓瓊芳)16
因詞碰壁的柳才人
定風波(自春來)18
看破紅塵,歸隱孤山
長相思20
弄潮兒向濤頭立
酒泉子23
楊萬里燒詩痛改前非
好事近(七月十三日夜登萬花川谷望月作)25

二、愛國豪情篇
人生自古誰無死
過零丁洋28
昭儀、丞相共吟滿江紅
滿江紅32
遭小人陷害的民族英雄
滿江紅34
抗金名將難覓知音
小重山37
愛國志士淚空流
訴衷情39
賦詞痛斥投降政策
六州歌頭(長淮望斷)42
春去無歸路
蘭陵王(丙子送春)48
歷史上文人的愛國情節
清平樂51
大好河山何日收回
相見歡53
范仲淹戍邊填詞
漁家傲55
好事近,事難全
好事近57
壯志難酬的無奈
賀新郎(九日)59
歷史上的東京保衛戰
喜遷鶯(晉師勝淝上)62

三、追憶往夕篇
少年不識愁滋味
醜奴兒(書博山道中壁)66
醉心于山水的仲殊和尚
南柯子68
陰陽相知的思念
江城子(乙卯正月二十日夜記夢)70
寂寞沙洲冷
卜運算元(黃州定惠院寓居作)73
好事難圓的憂傷
青玉案76
三更漁歌憶往事
臨江仙(夜登小閣憶洛中舊遊)79
巨人的黃昏
菩薩蠻81
追往事歎今吾
鷓鴣天84
登高樓憑弔古人
念奴嬌(登建康賞心亭呈史留守致道)86

四、友情篇
小神仙難舍塵緣
太平時92
賦佳作以謝恩人
踏莎行(二社良辰)94
辛大帥施計為故友
沁園春96
友情風卷萬里浪
八聲甘州寄參寥子99
鵝湖之會
破陣子101
知音續佳作
浣溪沙105
互相欽佩的兩位文學巨匠
一叢花107
送友得佳句
蔔運算元109
憑才藝進見太守
望海潮111
岳飛後人助辛棄疾改詞
永遇樂(京口北固亭懷)114

"

留言Facebook

顯示更多