Top

Pubu飽讀電子書

Utara Semenanjung Malaysia: Esei-Esei Warisan

出版日期:2012/01/01
出版:Penerbit USM
作者:Abu Talib Ahmad
語言:Bahasa Melayu(馬來文)
檔案格式: EPUB(適合手機)
頁數:205
ID:110005

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

Memang sudah terdapat buku-buku yang memberi perhatian kepada kawasan utara Semenanjung Malaysia sama ada dalam bidang sejarah, geografi mahupun kesusasteraan. Namun, buku ini merupakan usaha pertama yang menggabungkan pelbagai disiplin seperti kesusasteraan, geografi, sejarah, pengajian Islam, bahasa, terjemahan dan antropologi sosial untuk mengkaji warisan budaya yang terdapat di kawasan utara Semenanjung Malaysia. Gabungan ini dapat dilihat secara keseluruhan mahupun dalam beberapa bab yang disediakan. Buku ini pastinya amat berguna untuk pelajar universiti, pembaca umum dan para pengkaji yang berminat dengan kepelbagaian warisan budaya di kawasan utara Semenanjung Malaysia.

留言Facebook

顯示更多